En viktig dialog om framtida til Nyhavna

Publisert
27
/
6
/
22

Pådriv Trondheims partnersamling hos E.C. Dahls var viktig for å fremheve ulike perspektiver innenfor bærekraftig byutvikling på Nyhavna. Innlegg fra kulturaktørene i Nord-Øst passasjen, Teknas prosjektpatrulje og Etyde Arkitektbyrå om et Nyhavna hvor “alle” får plass - forteller om en bydel som foredler bydelens eksisterende unike miljø. Neste steg for Pådriv er å kartlegge hvordan foreningen kan bidra til å gjøre engasjement om til bærekraftige byutviklingsprosjekter.

Pådriv vil bygge broer og sikre samarbeid i byutviklingen

På Nyhavna vil en helt ny bydel vokse frem i løpet av de neste tiårene. Vår rolle er å bygge broer mellom beboere, offentlige virksomheter og bedrifter og sørge for at de samarbeider om å utvikle nye løsninger for hvordan bydelen skal bli, forklarer nettverksleder Guro Ranum i Pådriv Trondheim.
Guro Ranum fra Pådriv Trondheim(t.v) og Ingvild Markusson Hansen (Tekna) introduserer samlingens program.

I dag er Nyhavna for mange i Trondheim en usynlig og utilgjengelig bydel. I framtiden vil dette endre seg. Mangfold, miljø og mennesker er tre stikkord som fremheves i kvalitetsprogrammet som beskriver Nyhavna i 2040. 

Hvilke reelle verktøy har man egentlig for å sikre målet om fortsatt produksjon av kultur, kunst håndtverk og småskala rundt håndtverksbedrifter slik både kvalitetsprogrammet og Kulturkollektivet tar sikte på? undrer kunstner Erlend Leidal - som i dag har verksted i Nord-Øst passasjen. 

Også Mari Moe Krysinska fra Havet Kulturarena fremhever betydningen kunstmiljøet på Nyhavna har for Trondheim som by. Havet Kulturarena skal brukes som visningshus og som et samfunnshus og flerbrukslokale som innbyggerne kan leie og nyte godt av.

Mari Moe Krysinska fra Havet arena presenterer sine fremtidsplaner.

Økt tilgjengelighet for myke trafikanter

I dag er hovedutfordringene for myke trafikanter på Nyhavna tungtrafikken som preger området, dårlige lysforhold og dårlig oppmerking. Prosjektpatruljen, som består av fire frivillige Teknamedlemmer, la fram konkrete innspill til hvordan området kan bli gjort mer tilgjengelig for innbyggerne med bl.a. turstier, bedre skiltmerking og belysning. 

Teknas Prosjektpatrulje gav meg muligheten til å bidra til noe positivt i nærmiljøet, forklarer Sliva Khalaf som var en del av Prosjektpatruljen.
Teknas Prosjektpatrulje presenterer sine resultater.

Innspillene berører både kortsiktige, langsiktige og midlertidige tiltak og er sammenfattet i en rapport som ble overlevert til Pådriv Trondheim. 

Etyde Arkitektbyrå presenterte konseptet Nyhavna 5.0 som kombinerer boliger, havnæring og andre funksjoner i en "hybrid" bydel som er levende 24/7. Det viste at Nyhavna i framtida kan romme flere funksjoner på en arkitektonisk god måte - slik som kvalitetsprogrammet etterstreber.

Det er et stort mangfold blant aktørene som ønsker å bidra til framtidas Nyhavna. Da er det helt essensielt å samarbeide på tvers for å få helhetlige løsninger som kan gjøre Nyhavna tilgjengelig for “alle”. Ved igangsetting av og involvering i en rekke prosjekter og aktiviteter sammen med mange aktører og folk kan Pådriv skape bærekraftige og samfunnsnyttige løsninger som kommer Trondheim sine innbyggere til gode!

Nytt fra Pådriv

Trondheim