Arven etter Vollebekk Fabrikker

Publisert
2
/
8
/
23
- For en bydel er det ikke vanlig i det hele tatt å jobbe på denne måten. Vi visste ikke hva det skulle bli før vi begynte, det var en organisk prosess hvor ting ble til underveis. Prosjektet har egentlig bidratt til en helt ny måte for Bydel Bjerke å jobbe med områdemodning i byutviklingsområder. Prosjektet har også bidratt til å endre tankesett når det gjelder både det å jobbe med midlertidighet, det å jobbe så tett med en eiendomsutvikler og det å bruke sånne type viktige samfunnsfunksjoner som et samfunnshus er for å prøve å påvirke hvordan området blir i fremtiden, sier Ragnhild Olaussen i Bydel Bjerke.

Vollebekk Fabrikker var et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon, grønn produksjon og forretnings- og nabolagsutvikling. Vi tok i bruk tomme lokaler til midlertidig aktivisering av nærområdet, samt for å bidra til utvikling av sirkulærøkonomien.

Partnerne bak prosjektet og personene som har driftet Vollebekk Fabrikker setter her ord på hvordan dette midlertidige prosjektet har satt varige spor.

Vi håper du vil lese og dele med andre som kan være interesserte!

Nytt fra Pådriv

Oslo