Årsmøte i Pådriv på Vollebekk Fabrikker

Publisert
1
/
6
/
22

Pådriv har på fem år gått fra å være en midlertidig pilot til å bli en fast infrastruktur som setter fart på samarbeid om bærekraftige løsninger for byen vår. Og det hadde ikke skjedd uten alle partnere og pådriverne våre.  

Etter en videosnutt om partnerskap for grønn byutvikling på skjermen, innledet styreleder Aasmund Bunkholt det hele med at «Pådriv har blitt en spiller som blir dratt inn. Vi har gått fra å være et pilot verktøy til å bli en fast infrastruktur for bærekraftig utvikling som Oslo trenger – en utvikling som har forsterket seg takket være partnere og pådrivere. Vi er i et godt driv.» 

Infrastrukturen møter et reelt behov

Rett i underkant av 30 av våre nå 41 partnere var samlet. Pådriv hadde ikke eksistert om det ikke hadde vært for engasjement og investering av tid og ressurser fra våre partnere. For å holde fram det høye tempoet og kvaliteten på å utvikle meningsfulle og virkningsfulle prosjekter, vil vi ha med mange på laget, både store og små. 

Gro Sandkjær-Hanssen, avtroppende styremedlem i Pådriv, holdt en presentasjon hvor hun visualiserte hvilken rolle nettverksinfrastrukturen spiller - en nøytrale flate for mobilisering og samskaping. Pådriv er et resultat av to utviklingstrekk: 1) Økt oppmerksomhet på komplekse samfunnsutfordringer, som folkehelse, utenforskap i lokalsamfunn, og internasjonale klimaforpliktelser og klimaomstilling i samfunnet: 2) Fragmentert sektorstyring. Pådriv er et verktøy for å komme bort fra den fragmenterte sektorstyringen til sammenhengstenking, samstyring og samskaping, i tråd med bærekraftsmål nr. 17, «samarbeid for å nå målene.» 

Partnere inspirerer og motiverer

Kristine Glomsaker, Prosjektleder Innovasjon i OBOS, snakket på innpust og utpust om hvilken verdi partnerskapet har for OBOS, blant annet at arenaen er et sted du kan være for å få kontakt med aktører som du ikke vanligvis møter i OBOS, og at man her møtes på en nøytral grunn. 

«For det å ta visjonen vår om å bygge framtidens boliger, det er mer enn å sitte på vår tue og tro at vi vet best, men å høre med de ulike aktørene som er der ute. Og i Pådriv, så møter jeg personer som tør å si hva de mener - både offentlige og private aktører. Det er fint for å oss å dra med oss tanker vi har, men også å hoppe på de gode ideene som gror fram. Vi blir veldig inspirert av å være en del av en sånn gjeng, og får masse nye ideer. Grunnen til at vi blir her, er fordi ting realiseres. Det blir noe, det blir noe konkret».

Ragnhild Olaussen, Seksjonssjef Samfunnsutvikling i Bydel Bjerke, ser mange fine mål og strategier for Oslo by, og at Pådriv gir retning og fart på vegen til å realisere disse: "Vi trenger en aktør som Pådriv, som holder trøkket. Vi har ikke tid til å vente på tverrsektorielt samarbeid på alle nivå, og trenger da en gjeng sånn som dette som deler våre mål."

Vi fortsetter i god Pådriv ånd

Foreningen er nå blitt veletablert, og vil fortsetter med å sikre vedvarende trøkk, stabile rammebetingelser for å operere som dynamisk aktør, og å opprettholde den forankringen og legitimiteten som Pådriv har i dag, avslutter Gro Sandkjær.

Pådriv Oslo er organisert som en ideell forening eid av de virksomhetene som ønsker å være med.  Disse partnerne bidrar etter evne, både økonomisk og med kompetanse og tid. I 2022 har Pådriv Oslo spesielt fokus på sirkularitet, sosial bærekraft, byens tåleevne og boligmangfold.

Er du interessert i å høre mer om partnerskap i Pådriv? 

Ta kontakt med Karin Lindgård: 416 48 313 | karin@oslo.paadriv.no.

Foto: Erica Wie Dia

Nytt fra Pådriv

Oslo