8. mars: likestilling og sosial bærekraft

Publisert
8
/
3
/
24

Likestillig og sosial bærekraft - ja takk, begge deler!

På selve kvinnedagen er det nyttig og viktig å reflektere rundt sin egen rolle i likestillingsarbeidet - om man så er bedrift, privatperson, ideell forening eller offentlig virksomhet.

Sentralt i Pådriv Oslos arbeid står målet om at alle innbyggere skal kunne oppleve demokratisk mestring. I dette ligger det et premiss om at det må skapes arenaer der alle inviteres inn - uansett kjønn, nasjonalitet, religion, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsevne eller hvilke som helst andre faktorer. Alle har rett på en plass i samfunnsdebatten, og til å påvirke i saker som angår deres hverdag og lokalmiljø.

I en verden som preges av at demokratiske verdier stadig settes på prøve, er det viktig å ta en aktiv rolle i nettopp dette. Hvordan kan vi tilrettelegge for at alle skal få komme med sin mening? Hvem sitter rundt forhandlingsbordene? Hvilke stemmer høres ikke?

@Lene L. i @Egalia kom med et godt sitat under sitt foredrag på @SoCentral i dag, 8. mars: «De som berøres, skal høres». Det er de lokale som vet hvor skoen trykker. Derfor er medbestemmelse og inkludering helt avgjørende. Det er slik vi sørger for representativitet, likhet, ansvarlighet og rettferdighet. For å samle det hele i én betegnelse: slik sørger vi for sosial bærekraft.

Pådriv Oslo vil fortsette å være en verktøykasse for alle som ønsker å bidra til bærekraftig by- og samfunnsutvikling, og slik sørge for at alle samfunnsgrupper har en reservert stol rundt forhandlingsbordet. 

Gratulerer med dagen!

Nytt fra Pådriv

Oslo