Arbeidsøkt om sosial infrastruktur på Stor-Økern - helt konkret!

28/6/2023 15:30

Hva kan vi gjøre for å forbedre den sosiale infrastrukturen på Stor-Økern? Hvordan kan vi spille på og forsterke det som allerede finnes, i samarbeid med aktører og personer som har tilknytning til området på ulike måter? Hvordan kan vi finne og benytte oss av mulighetsrommene som faktisk finnes her og nå? Disse temaene tar vi opp gjennom konkrete ideer til handling, 28.juni.

Gjennom det siste året har vi i partnerskapet Pådriv Oslo (med alle de partnere og pådrivere det består av) gjennomført en del åpne samtaler, diskusjoner og workshops om og i områdene Løren, Økern, Ulven --> Stor-Økern. Alt har vært rettet mot å få til mer felles handling i dette området. Vi har også sett at mange av de samme behovene og ønskene går igjen og det finnes mangfoldige gode, konkrete ideer til tiltak. Vi ser også utrolig mange engasjerte mennesker som bor eller jobber i området, som ønsker å bidra. Noen initiativer er i gang og mangfoldige koblinger er gjort mellom folk som bør vite om hverandre og gjøre mer sammen.

For vi må gjøre mer sammen. Vi må sammen finne mulighetsrommene ut fra egne roller og dermed finne handlingsrommene for å kunne gjøre helt konkrete ting på bakken for å forbedre den sosiale infrastrukturen her og nå.

Vi vil nå invitere til en arbeidsøkt med utgangspunkt i to av ideene/behovene som har kommet opp flere ganger.

I et transformasjonsområde preget av mye tilrettelegging for bil og tungtransport kan konkrete grep for å gjøre området mer fotgjengervennlig prioriteres.

  1. Hvordan finne lettere og tryggere fram på Stor-Økern?

Kan vi sammen få til bedre sammenhenger og koblinger fra Ulven til Løren som gjør det tryggere og hyggeligere å bevege seg som fotgjenger i området? Kan vi synliggjøre mer hva som er hvor med skilting og stifinning for å få til dette? Kan vi bidra til at barn og unge bruker de tryggeste passasjene over høyt trafikkerte veier?

  1. Synlig informasjon i bybildet:

Når man beveger seg rundt på Stor-Økern kan det være vanskelig å forstå hva som foregår på de ulike tomtene, hva byggene skal bli, hva hensikten er, hvem som jobber med hva, når ting skal være ferdig, hvem man kan snakke med.  Hvordan kan vi samarbeide slik at det blir enklere for de som ferdes i området å forstå mer av det som skjer? 

  • Om transformasjonsprosesser og tidsperspektiv
  • Om prosesser (fra kommunen/utbyggere)
  • Om hvorfor vi trenger eksempler som Sirkulær ressurssentral også i byen
  • Om hvordan innbyggere kan påvirke (og når man ikke kan påvirke?)

- Hvem er dette en mulighet/utfordring for?

- Hvilke aktører kan/må være med for å løse utfordring/utløse muligheten?

- Hva kan du og jeg gjøre ut fra våre roller og handlingsrom?

Se kort oppsummering fra et møte om dette i april.

Hvor møtes vi?

Økernsenteret, Økernveien 145A. Inngangen er en grå dør ved parkeringsplassen ved vestgående t-bane, ut mot Ulvenveien (der bussene går).

Har du spørsmål på forhånd?

Ta kontakt med Mathilde Blichfeldt Mjønes.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo