Verksted om Boligmerket - for et mer transparent og strukturert leiemarked

8/12/2022 12:00

Hvordan kan en merkeordning for leieboliger bidra til et mer transparent og strukturert leiemarked? 

Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom  og Pådriv Oslo har gått sammen for å pilotere en merkeordning for leieboliger. 

Ambisjonen til pilotprosjektet er å gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere. Formålet er å bidra til å strukturere leiemarkedet for leieboliger på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold.

Prosjektet har fått tilskudd fra Husbanken og Oslo kommune.

Hva inviteres du til: 

Den første fasen i piloteringen vil være å fastsette kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger. Som deltaker på verkstedet 8.desember inviteres du til å diskutere og gi innspill på disse problemstillingene: 

  • Hvilke utfordringer/muligheter ser vi for oss knyttet til merking av boliger? 
  • Hvordan kan merking av boliger gjøres attraktivt for ulike typer utleiere?  

Problemstillingene vil bli knyttet til disse overskriftene: 

  • Bolig og bokvalitet 
  • Ulike merker/gradering av merket
  • Hva skal inkluderes (og i tilfellet hvordan)?

Program 

Kl. 1200 Lunsj og registrering

Kl. 1230 Velkommen og innsjekk av deltagere 

Kl. 1245  Introduksjoner til dagens tematikk 

               Samtaler i grupper og plenum 

Kl. 1500 Oppsummering og veien videre  

Dato: 8. desember

Tid:    Kl. 12–1530  

Sted: Fysisk samling på Pådrivsenteret, Lørenveien 68 (Dersom virksomheten din holder til utenfor Oslo kan du registrere deg for digital deltakelse).

Målgruppe: Utleieaktører, forskningsmiljøer, leieboere, relevante aktører fra offentlig sektor og andre interessenter. 

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes,  mathilde@kybri.no eller Ole Pedersen på ole@nedenfra.org 

Ønsker du å forstå mer av dette prosjektet? Les oppsummeringen fra forprosjektet her

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Send e-post til ole@nedenfra.org

Foto: Leieboforeningen

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo