Sirkulære uterom - samling i digital kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

30/3/2023 9:00

Sirkulære uterom


Hvordan kan vi få til mer ombruk i landskapsarkitektur og utomhusanlegg? Hva slags potensiale gir det for kutt i klimagassutslipp? Hva er gode eksempler til inspirasjon og læring? Vi møtes til ny samling på Zoom!

Program

  • Sirkulærøkonomi i landskapsarkitektur og noen eksempler v/ Ragnhild Nessa, Asplan Viak (15 min)
  • Gode eksempler fra Bergen v/ Merete Gunnes, Sweco (10 min)
  • Lyreneset friområde, minimal transport og bruk av stedets ressurser i utforming og møbler
  • Fløttmannsplassen, ombruk av brostein og murstein i granitt fra Bergen kommunes gjenbrukslager
  • Sandsli, ombruk av marktegl
  • Ombruk i Løren aktivitetspark v/ Christine Gjermo, Pir 2 (10 min)
  • Felles diskusjon og spørsmål (20 min)

Som vanlig vil vi også bruke tid etter fellesdelen til å prate sammen i grupper, dele erfaringer og følge videre diskusjoner og felles utviklingsarbeid. Du vil kunne velge mellom disse gruppene:

Diskusjonsgrupper:

- Sirkulære uterom: Vi fortsetter samtalen og går i dybden om dagens tema.

- Etablere og drive ombrukssentraler: Mange er i gang med dette rundt i landet - noen har kommet langt, og andre har akkurat begynt å planlegge. Hva skal til for etablering og drift?

Task forces:

- Bruksspesifikke ytelseserklæringer: Hvordan kan vi utvikle begrensede ytelseserklæringer for bestemte produkter og til bestemt bruk, for å oppnå praktisk og trygg bruk av ombruksmaterialer og oppfylle dokumentasjonskravene i TEK17?

- Harmonisere CO2-utregninger for materialer: Hvordan kan vi standardisere beregning og rapportering av klimaeffekten ved ombruk av ulike typer materialer?

Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring. Kunnskapsarenaen hører til Sirkulær Ressurssentral, et ideelt AS som eies av Foreningen Pådriv.

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo