Samling: Pådriv i Søndre

5/9/2024 10:00

Pådriv i Søndre er en åpen arena hvor vi bygger tillit, samarbeidskultur og hvor vi driver frem konkret handling. Vi jobber sammen for å utvikle Bydel Søndre Nordstrand, blant annet gjennom konkret handling. 

Nå inviterer vi til ny samling, og alle er velkomne til å delta uansett bakgrunn og erfaringer.  Vi vil få med oss alle stemmer i bydelen, og du trenger ikke å ha vært med på samling med oss før for å delta. 

Husk at du må melde deg på! Du finner link lenger ned på denne siden.

Pådriv i Søndre er et samarbeid mellom Bydel Søndre Nordstrand, OsloMet, Ferd, OBOS samfunnsarena, byrådsavdeling for sosiale tjenester og Plan- og bygningsetaten, i regi av Pådriv Oslo.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo