Samling: Pådriv i Søndre

4/6/2024 16:15

Pådriv i Søndre fortsetter og inviterer til ny samling! Denne gangen skal vi både få guidet byvandring fra Holmlia til Hauketo, og tid til å jobbe sammen på Hauketo og Prinsdal velhus.

Du trenger ikke å ha vært med på tidligere samlinger for å delta, men husk at du må melde deg på! Du finner lenke til påmeldingsskjema lenger ned på denne siden.

Program for samlingen

1615 Oppmøte utenfor Holmlia senter (den røde sofaen ved hovedinngangen)

1630 Vandring og prat fra Holmlia til Hauketo med guiding av Vegard Lønborg Jensen (Bydel Søndre Nordstrand)

NB! Ta på gode sko og en vannflaske

1730 (ca) Velkomst og mat på Hauketo og Prinsdal velhus

1750 Status på arbeidet i Pådriv i Søndre

1815 Felles arbeidsøkt

  • Spor 1 - Revitalisering av velhuset
  • Spor 2 - Aktive Søndre, utvikling av et fellesprosjekt på tvers av idrettslagene
  • Spor 3 - Hvordan bruke arenaen Pådriv i Søndre / innspill til nye initiativ og prosjekter

1915 Deling fra de ulike sporene

1930 Takk for i dag

Ta kontakt hvis du har innspill eller forslag til programmet!

 

Om Pådriv i Søndre

Pådriv i Søndre er til for deg som ønsker å være med å gjøre Søndre Nordstrand enda bedre. Alle er velkomne til å delta uansett bakgrunn og erfaringer. Hensikten med Pådriv i Søndre er å bygge relasjoner og tillit på kryss og tvers av alle vi som bor og jobber i bydelen, for så å utløse konkret handling. 

Pådriv i Søndre er en nøytral arena som drives av Pådriv Oslo, med økonomisk støtte fra OsloMet, Bydel Søndre Nordstrand, Obos og Ferd

Det har vært gjennomført to samlinger i 2024, som blant annet har resultert i at følgende prosjektidéer nå utvikles: 

Aktive Søndre - en koordinert og samlet innsats for økt aktivitet i bydelen

Åpne Søndre - tilgjengeliggjøre flater og lokaler på ulike tider av døgnet

Nyskaping i Søndre - møte- og arbeidsplass for innovasjon og samfunnsutvikling

Utvikling og drift av et nabolagshus på Mortensrud gård

I tillegg har det kommet en rekke innspill om hva vi bør samarbeid om fremover, inkludert:

👉Hvordan endre opinionen i media og fra utøvende lov om situasjonen og oppfatning av Søndre Nordstrand generelt og Mortensrud spesielt?

👉Hvordan jobbe enda mer innovativt rundt utviklingen av Rosenholm?

👉Hvordan kan vi få mer fokus på mulighetene som det finnes i denne mangfoldige bydelen?

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo