Prosjektledelse i Pådriv - hva er det og hvordan gjør vi det?

5/6/2024 14:00

Når: 5. juni kl. 14-16
Hvor: SoCentral (Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 5. etasje)

Pådriv Oslo kommer til å trenge flere som kan lede samarbeidsprosjekter fremover og vi ønsker å bli kjent med deg som er nysgjerrig på å utvikle din kompetanse i denne retningen. Både erfarne prosjektledere og nybegynnere er hjertelig velkomne.

Vi inviterer til kompetansesamling om prosjektledelse!

Du vil få

 • presentert aktive og potensielle prosjekter i Pådriv Oslo
 • innblikk i hva som er annerledes med prosjektledelse i Pådriv Oslo
 • møte og dele  erfaring og kunnskap med andre prosjektledere
 • oversikt over hvilke ressurser som finnes i Pådriv Oslo 
 • lære om mulighetene for å være prosjektleder i Pådriv-prosjekter framover

Pådriv Oslo er et åpent tilgjengelig og gratis verktøy for alle som bor og jobber i Oslo, og som ønsker å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Pådriv Oslos mål er de til enhver tid gjeldende bærekraftsmålene i Oslo kommune, skal derfor:

1. Utløse handling og drive frem innovasjonsprosjekter der samarbeid er avgjørende og som har potensial til skape systemendringer 

2. Bidra til at flest mulig som bor og jobber i Oslo (Pådrivere) opplever demokratisk mestring ved å ta del i samfunnsutviklingen og få til handling gjennom samarbeid

For å få til dette, må enda flere være i stand til å starte og drive samarbeidsprosjekter — ved å ta lederrollen i midten. 

I et Pådriv-prosjekt samler man mange aktører og interessenter på tvers av sektorer og fagmiljø for å jobbe med en konkret utfordring og/eller løsning. Dette er en prosess som både er inspirerende og utfordrende, og jeg opplever at jeg vokser både faglig og metodisk gjennom dette.

Ole Pedersen, Nedenfra AS, prosjektleder i Pådriv Oslo

Om innholdet i samlingen

Noen typiske trekk for prosjektledelse i Pådriv Oslo:

 • Våg å ha store ambisjoner for effektene prosjektet kan skape  - ta nei som et spørsmål

Vi jobber på vegne av målet, ikke enkeltaktører, og står trygt i “dette kan vi ikke løse alene”

 • Del og involver åpent og tidlig 

Du får det ikke til alene, så involverer andre litt for tidlig — noen sitter på nøkkelen som du trenger for å komme videre. Vi er også ærlige på det som ikke fungerer som planlagt.

 • Fasiliter aktivt slik at mange stemmer blir hørt, og vær forberedt på å ta valg også når alle ikke er enige - framdrift er viktig

Vi har et ansvar for å huske på de som ikke er i rommet, samt holde dørene åpne for ting vi ennå ikke vet. 

 • Vi jobber relasjonelt. Hele tiden.

Vi skal hjelpe folk til å se sin rolle og at deres stemme er viktig, og bruker mye tid på å bygge relasjoner for å sikre at vi har tillit nok til å samarbeide. Vi snakker med folk mellom møter og samlinger.

 • Struktur er viktig

Vi følger opp og holder alle relevante personer orientert. Vi oppsummerer og sammenstiller. Vi er tydelige på når vi delegerer og prioriterer — framdrift er viktig. 

 • Lag konkrete og gjerne halvferdige forslag og skisser, slik at flere forstår retningen, gir sine innspill og opplever at de er med på utviklingen

Vi lager konkrete forslag med visshet om at de skal endres. Vi gjentar og viser til det kjedsommelige hvordan vi jobber i Pådriv Oslo

For å forstå mer av hvordan Pådriv Oslo fungerer, bruk gjerne 6 minutter på å se disse infofilmene

Noen eksempler på prosjekter i Pådriv Oslo kan dere se her. 

Vi håper å se mange av dere 5.juni, meld deg på via lenken under!

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo