Partnersamling Pådriv Trondheim!

29/9/2023 9:00

29. september er det partnersamling i Pådriv, og vi ønsker alle våre partnere og de som ønsker å bli det, velkommen til høstens mest oppløftende tidlig-på-dagen-møte!

Vi er heldige som bor i en kommune som har mot til å ta retningsendring når det trengs. Mot 2030 skal Trondheim omstilles mot et grønnere og mer sirkulært samfunn, vi skal bli enda bedre på å lykkes sammen og vi skal fokusere på det kraftsenteret byen er, for å få til enda mer.

Har du lest Trondheimsløftet? Dette er kommunenes vedtatte samfunnsplan, den vil prege all politikk i kommunen og hverdagen til oss alle i årene som kommer. Les den og forstå hvordan Pådriv er i hjertet av denne planen og hvorfor du ikke bør stå utenfor det fellesskapet som allerede er skapt i Pådriv Trondheim!

På partnersamling vil du møte FOLKA i Pådriv – ekte og oppriktig engasjement kombinert med tung faglig forståelse for byutvikling, samhandling, lokalsamfunn, mangfold og business. Leder og hennes team tar deg imot og leder oss gjennom møtet.

På partnersamling kan du også se hva vi allerede gjør - våre PROSJEKTER får selvsagt god plass på samlingen. Vi sier ikke alt nå, men kan røpe at konseptutviklingen av flerbrukshus gjennom Bøker & Bylab Elgeseter har fått bein å gå på, at byens første Gjenbruksråd er i ferd med å bli etablert, at Pådriv har tatt en aktiv rolle i å utvikle en mer Mangfoldig Boligsektor og at vi nå er med på å teste ut hvor vill og vakker Høgskoleparken og Elgeseter bydel faktisk kan være, bare naturen slipper til!

Vi er i handlingens tiår, og Pådriv vil ta i bruk kunnskap og ressurser som allerede finnes, til konkrete tiltak og prosjekt som kan gjøres nå. Samtidig skal alt vi gjør, gjøres åpent og tilgjengelig for alle.

Vi er mange som vil mer for kommunen vår, og vi trenger kunnskap, engasjement og vilje fra privatpersoner og firma for å få alt til! Kom som partner og se hva du er med på å skape, bli partner etter å ha blitt inspirert, eller kom som du er og bidra med det du kan og vil!


Velkommen!

29.09.23 09.00 - 12.00 @Edgar, Samfundet

PROGRAM

09:00 Styreleder og leder i pådriv trondheim ønsker velkommen

09:20 Gro S. Hanssen: “Pådriv- nettverksinfrastruktur for samskaping”

09:40 Pådrivprosjekt presenteres av partnere

  • Gjenbruksrådet
  • Mangfoldig Boligsektor
  • Bøker & bylab Elgeseter
  • Naturvennlige Elgeseter

10:30 Pause

10:40 Trondheim kommune

10:50 Trondheimsfloker: hva er det neste Pådrivprosjektet?

11:30 Pizzalunsj!

12:00 Omvisning på Samfundet


Meld deg på her

Arrangementer i

Trondheim

Ingen kommende arrangementer