Pådrivverksted: Hvordan kan bærekraftige arbeidsplasser motvirke utenforskap?

14/2/2024 9:00

Onsdag 14.02.24 09:00 - 12:00

Bøker & Bylab Elgeseter (Miljøbygget, Prof. Brochs gate 2)


“Utenforskap er en utfordring vi må løse i fellesskap” (Trondheimsløftet, kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030), og økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv sees på som en viktig bidragsyter i å motvirke utenforskap. I dette verkstedet spør vi: Hvilke praksiser kan vi jobbe med på arbeidsplassen, og hvordan kan de bidra til mer bærekraftige arbeidsplasser for flere?  


Julie Flikke, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU, innleder samtalen ved å gi oss en innføring i likestilling og mangfold som tematikk i norsk arbeidsliv, og hvordan man kan jobbe med det i praksis. Hva kan det noe vage begrepet “mangfold” innebære på arbeidsplassen, og hvordan kan vi jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø? Her blir det diskutert rekrutteringspraksiser, synlig og usynlig mangfold og vanlige utfordringer i mangfoldsarbeidet. 


Bli med på samtalen om hvordan arbeidsplasser kan være viktige bidragsytere til å motvirke utenforskap i Trondheim! 


Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Meld deg på her

Arrangementer i

Trondheim

Ingen kommende arrangementer