Venteliste! Pådrivfrokost: Fra eiendomsutvikling til samfunnsutvikling - er det verdt penga?

13/2/2024 8:00

Pådriv Oslo samler Pådrivere og Partnere rundt ett tema av gangen. På pådrivfrokost får du faglig input og treffer andre som er interessert i en lavterskel måte å utforske temaer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling av Oslo.

Tema: Sosial bærekraft i byutvikling - er det verdt pengene?

Pådriv Oslo inviterer deg som driver med eiendomsutvikling, og/eller er opptatt av byutvikling og samfunnsutvikling til frokostseminar på Tjuvholmen.

Hvilke kommersielle grunner finnes for å ta et større samfunnsansvar når næringseiendom utvikles? Hvordan kan samarbeid utenfor egen bransje gi nye muligheter og redusere risiko? Og hvilke krav bør vi planlegge for i fremtiden?

Du vil få en status på EUs arbeid med den sosiale taksonomien, konkrete eksempler på sosiale prosjekter som har gitt økonomiske, samfunnsmessige og omdømme verdier, og praktisk kunnskap om hvordan nye og handlekraftige samarbeid kan utvikles for å styrke sosial bærekraft, stedsutvikling og konsepter i samfunnsansvarlig eiendomsutvikling.

Sted: Bahr, Tjuvholmen allé 16 (auditoriet)

Sted: Auditoriet hos BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Påmelding: Arrangementet er i utgangspunktet fullt, men vi har trolig plass til noen flere. Hvis du ønsker en plass må du registrere deg i på denne ventelisten innen utgangen av torsdag 8.feb - https://forms.gle/bUzQwsWvaSEpCi2E6

PROGRAM

Hvilke krav om sosial bærekraft bør vi planlegge for fremover? Anne Sofie Bjørkholt, BAHR

Hvilken rolle kan eiendomsutviklere spille i samfunnsutviklingen? Moa Björnson, Molobyen AS

Panelsamtale med eksempler

  • Marit Elisabeth Jensen, Stor-Oslo Eiendom
  • Harald Martin Gjøvaag, Union 
  • Christian Winsnes Rustand, Entra
  • Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm
  • Ragnhild Olaussen, bydel Bjerke
  • Kåre Dag Mangersnes, Kirkens bymisjon

Refleksjoner om dagens samtale, Vidar Fiskum, Norsk Eiendom

Pådriv Oslo som verktøy, Sandra Skretting, Pådriv Oslo

Samarbeidspartnere: BYKON Eiendomsinnovasjon, Clemens eiendom, BAHR

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo