Pådrivfrokost: Kan boligkrisen i Oslo løses som et samfunnsoppdrag?

13/6/2024 8:00

PÅDRIVFROKOST: Kan boligkrisen i Oslo løses som et samfunnsoppdrag?  

Pådriv Oslo inviterer deg som driver med boligutvikling, og/eller er opptatt av by- og samfunnsutvikling, til Pådrivfrokost på Sentralen. Få faglig påfyll og vær med i samtalen når et nytt tema legges på bordet!

Tidspunkt: Torsdag 13. juni, 0800-1000 (program starter kl 0830)

Sted: Vinterhagen, Sentralen (Øvre Slottsgate 3, Oslo)

Arrangører:     Pådriv Oslo og Nedenfra

PROGRAM 

Kl. 0800 Kaffe, te og croissanter

Kl. 0830 Velkommen 

Kl. 0840 Innledninger om dagens tema 

Fagarbeiderindeksen v/ Liv-Anna Lindman, LO

Sykepleierindeksen v/ Henning Lauridsen, Eiendom Norge 

Klima- og miljøperspektivet i by og boligutvikling v/ Aasmund Bunkholt, Sirkulær ressurssentral

Strategisk byledelse - å styre det ustyrlige v/ Rina Brunsell Harsvik, Norconsult

A mission-oriented and human rights-based approach to housing v/ Leilani Farha, The Shift (videohilsen)

Målrettet samfunnsoppdrag som tilnærming i Pådriv Oslo, v/ Thomas Berman, Pådriv Oslo  

Kl. 0925 Samtaler i grupper 

  • Hva kan være interessant/utfordrende med målrettede samfunnsoppdrag som tilnærming?
  • Hvordan kan vi hensynta natur og klima samtidig som vi sikrer nok boliger til befolkningen?
  • Hvilke ambisiøse, målbare mål kan vi sette oss, dersom vi skal foreslå et samfunnsoppdrag for boligkrisen i Oslo? 
  • Hva er det aller viktigste som må skje etter denne samlingen?
  • Andre innspill 

Kl. 0945 Ordet fritt 

Kl. 1000 Takk for i dag 

Samlingen er gratis og åpen for alle å delta på, men registrer deg her (så vi vet hvor mange vi blir)

BAKGRUNN

Et samfunnsoppdrag er når mange aktører går sammen for å løse en flokete samfunnsutfordring. Grunntanken er at dersom mange aktører setter seg ambisiøse mål og jobber mot disse sammen og hver for seg, så vil dette skape en portefølje av innovasjoner og prosjekt som bidrar til å nå det felles målet. 

Boligkrisen i Oslo er en slik flokete samfunnsutfordring som det virker vanskelig å løse med kun ett virkemiddel eller tilnærming. 

I stedet for å lage ett prosjekt for boligmangfold, hva om vi definerer et samfunnsoppdrag for å møte boligkrisen i Oslo der mange ulike prosjekter/aspekter ved prosjekter og konsepter kan sees i sammenheng - med en operasjonalisert forståelse av boligmangfold som felles mål?

Eksempel på formuleringer av et ambisiøst mål for et mulig samfunnsoppdrag:

I Oslo 2040 skal 

  • både sykepleierindeksen og fagarbeiderindeksen for en familie med to barn være på 30% 
  • tilfredshet med boligen være lik for leieboere og boligeiere, og på over 90%

Vi håper du vil tilbringe morgenen sammen med flere Pådrivere, og blir med på Pådrivfrokost!

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med mathilde@oslo.paadriv.no

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo