Pådrivfrokost: Eiendomsutvikling som samfunnsutvikling

24/4/2024 8:00

Hvordan kan vi både skape gode nabolag for innbyggerne og økonomiske verdier for utviklere – samtidig?

Mye er sagt om hvorfor gode, inkluderende og sosialt bærekraftige nabolag er viktig, og vi vet at nabolaget bidrar til å skape forutsetninger for å leve et godt liv. Det virker å være enighet om flere aspekter som må være på plass for at et nabolag skal være godt. Likevel er det krevende å omgjøre denne kunnskapen til faktiske tiltak, integrere disse i utviklingsprosjekter og se samspillet med den økonomiske verdiskapingen.

På denne Pådrivfrokosten vil vi derfor fokusere på prosessen med å velge og gjennomføre tiltakene, og i stedet for å vise eksempler der man har lykkes, vil vi utforske de konkrete veivalgene eiendomsutviklere må ta på veien til gode nabolag og hvordan dette skaper økonomisk lønnsomhet og samfunnsmessige verdiskapning.

Hvordan kan økt fokus på sosial bærekraft i utviklingsprosjekter bidra til bolyst, etableringslyst i eiendomsprosjekter og hva kan effekten av omdømme bety for prosjektet og prosjektorganisasjonen?

Program

08.00: Kaffe og bakverk

08.30: Velkommen og innsjekk

- Refleksjoner siden forrige Pådrivfrokost hos BAHR

08.40: Vi hører fra tre innledere om veivalg, verktøy og utfordringer når vi skal skape de gode nabolagene:

  • SoCentral: Framtidens nabolagshus i fortidens bygg. SoCentral har det siste året jobbet med  å utvikle en modell og verktøykasse for bærekraftig drift av fremtidens nabolagshus, samt å sikre langsiktighet i hvordan denne skal eies og videreutvikles. Stina Låstad deler erfaringer og resultater fra dette arbeidet.
  • Entra: Entra ønsker å etablere en åpen og inkluderende møteplass på Lilletorget 1, midt i Oslo sentrum. Hvorfor gjør de det og hvordan ser prosessen ut? Hva mangler de for å få det til?
  • Plan- og byggningsetaten: Hvilket mulighetsrom finnes for å etablere midlertidige tiltak som bidrar til bedre byliv?

09.20 Samtaler/grupper

09.50: Utsjekk og veien videre

10.00 Ferdig

Sted: Vinterhagen, Sentralen (Øvre Slottsgate 3)

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo