Pådriv i prakis hos Sodexo. Tema: Avfallshåndtering på jobb

8/6/2023 12:00

Velkommen til Pådriv i praksis - hos Sodexo!

Hvordan kan vi gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring? Og mer konkret; Hvordan kan vi bedre avfallshåndtering på jobb? Mange snakker om bærekraft. Pådriv er til for dem som vil gjøre noe. 


Ved å delta på samling 8. juni får du

  • mulighet til å både gi og få råd, knyttet til konkrete problemstillinger (knyttet til avfallshåndtering på jobb)
  • flere konkrete fasiliteringsøvelser som du kan ta i bruk i eget arbeid
  • en forståelse av hva Pådriv Oslo er og kan være for deg og andre
  • bli bedre kjent med andre på egen arbeidsplass, pådrivere og partnere 


8. juni 2023, kl. 1200-14.30, inviterer Pådriv Oslo Sodexos ansatte og personer i Pådriv Oslos økosystem til samlingen Pådriv i praksis. Sodexo er en av 42 partnere og har vært bl.a. vært aktiv bidragsyter i forprosjektet Mat på jobb.  

Pådriv skal bidra til en by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner kan være stolte av. Men hvordan forklarer vi på en enkel måte hva Pådriv Oslo faktisk er, til de av dere som ennå ikke har deltatt i et prosjekt, eller vært koblet på for å jobbe med en konkret problemstilling/samfunnsutfordring?

Vi har ikke fasiten på dette, men det vi vet, etter å ha forsøkt å forklare dette i noen år på ulike måter, er at Pådriv må gjøres - oppleves. Dette får dere en smakebit på 8. juni. 

Vi vil gjerne ha deg med på denne lavterskel samlingen hvor ulike problemstillinger blir løftet. Du vil i løpet av samlingen få en smakebit på Pådriv Oslos tankesett, arbeidsmetodikk og prinsipper - og forhåpentligvis få idéer til hvordan du kan koble dette til eget arbeid og liv. 


Sted: Sodexo (Lilleakerveien 10, Lysaker)

Tid: 12.00 - 14.30

Program:

Kl. 1200-1230 - Lunsj og registrering av deltakere 

Kl. 1230-1245 -  Velkommen (bakgrunn, mål for samlingen og innsjekk av deltagere)

Kl. 1245-1255 -  Kort om Pådriv Oslo 

Kl. 1255-1305 -  Kort om Sodexo

Kl. 1305-1415 -  Gratis konsulenter - vi jobber med ulike problemstillinger i grupper: Hvordan kan vi bedre avfallshåndtering på jobb (matavfall, restavfall, andre definerte avfallsstrømmer)?

 Kl. 1415-1430 -  Refleksjoner og avrunding 

Foto: Simen Otnes, SoCentral

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo