Oslo som livssynsåpen by - Får vi til et flerreligiøst hus?

Wednesday, March 23, 2022

Velkommen til fysisk Pådriversamling i Østre Aker kirke

Partner i Pådriv - Den norske kirke v/Samarbeidsrådet for «Kirke i Hovinbyen» - ønsker i samarbeid med Arkitekthøyskolen i Oslo velkommen til Pådriversamling 23.mars kl.12-16.00. 

Hovinbyen skal være del av Oslo som en livssynsåpen by. Det foreligger imidlertid ingen planer om bygg eller rom som kan gi mennesker mulighet til å utfolde tro og livssyn – ingen moskeer, kirker, templer eller livssynsåpne rom er så langt planlagt. Akkurat nå er det likevel 15 studenter fra Arkitekthøgskolen i Oslo som jobber med hvordan et slikt hus kan se ut, under overskriften «Building for the Divine in Hovinbyen». 

23.mars får vi se ulike eksempler på et slikt hus. I oppgaven deres har de jobbet med et bygg som rommer kirkerom, moske og et livsynsåpent rom og med utgangspunkt i en konkret tomt på Økern.  

Etter denne inspirasjonsrunden skal vi få lov til å bygge på studentenes visjoner og ambisjoner og drømme videre mot et realiserbart flerreligiøst hus for folk og tro i Hovinbyen. 

Den norske kirke har valgt å løfte denne tematikken inn i Pådriv for å sikre bred involvering og et handlingsrettet fokus. “Vi har en forventning om at vi skal jobbe konkret sammen disse timene og at vi ender opp med handlingspunkter for hvordan vi tar dette videre”, sier Marit Bunkholt, leder av samarbeidsrådet for «Kirke i Hovinbyen».

Det nyvalgte styret for det nettopp opprettede Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Oslo (STL Oslo) er informert om og invitert til samlingen. Blant andre deltar ny styreleder Tor Øystein Vaaland også i samlingen.

Dersom vi skal få til et flerreligiøst og livssynsåpent hus i Oslo er det flere aktuelle spørsmål som utpeker seg som viktige:

Hva tenker du ut fra ditt perspektiv om å få til et slikt felles hus for tro og livssyn i Hovinbyen? 

Hvilken betydning kan dette få for den videre byutviklingen?

Hvem har et ansvar for at Oslo er en livssynsåpen by og hvem bør ha eierskap til at et slikt hus blir gjennomført?

Hvordan kan det organiseres i praksis?

 

PROGRAM

11.30 Dørene åpner med lunsj i hånda


12.00 Velkommen og bakgrunn v/ Marit/Kirken


12.10 Oslo som Livssynsåpen by


12.20 AHO presenterer utvalgte prosjekter

Studenter fra AHO jobbet med denne tematikken høsten 2021 og har laget en håndfull ulike tilnærminger. Vi får høre fra dem, samt se noen modeller.


13.00 En samtale ledet av Pådriv

  • Hva skal vi i dag og hvorfor tenker vi som vi gjør? Hvordan få et initiativ som dette likeverdig fra start?
  • Deltakere som representerer ulike tros- og livssyn


13.30 Kaffepause

13.50 -15.30 Gruppearbeid - Hvordan kan vi få til et flerreligiøst hus i Hovinbyen?  

15.40 Oppsummering i plenum og neste steg

16.00 Ferdig


Illustrasjon: Hanne Berkaak

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo