Omvisning hos den sirkulære ressurssentralen Ombygg

7/5/2024 14:00

Sirkulær Ressurssentral inviterer til

Omvisning i Ombygg-teltet, Økern Torgvei 6, Oslo

Tirsdag 7. mai kl. 14.00-15.00

Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, gir en introduksjon til Sirkulær Ressurssentral og en omvisning i Ombygg-teltet.

Ombruk er viktig for å kutte både direkte og indirekte utslipp, og for å spare naturressurser. Byggebransjen står for store utslipp og ressursuttak, og trenger å finne måter å bygge på som bruker de ressursene vi allerede har.

Ombygg er et byggevarehus og mellomlagringstilbud for brukte byggevarer på Økern. Med 4500 kvadratmeter innendørs og 2500 kvadratmeter utendørs er Ombygg sannsynligvis Europas største sentral for mottak og salg av høykvalitets brukte byggematerialer. Ressurssentralen åpnet i mars 2023.

Om Sirkulær Ressurssentral og Ombygg

Sirkulær Ressurssentral AS er et ideelt selskap under foreningen Pådriv Oslo som er opprettet med formål om å gjøre ombruk av byggevarer til det naturlige førstevalget. Bak initativet står en rekke offentlige og private aktører fra byggebransjen. Les mer på ressurssentral.no.

Byggevarehuset på Økern driftes av Ombygg AS, et ideelt datterselskap av Resirqel AS. Resirqel vant Årets grønne selskap Oslo miljøpris 2023. Selve lagerteltet er tidligere brukt i utbyggingen av Regjeringskvartalet og donert til Sirkulær Ressurssentral AS fra Statsbygg. Se ombygg.no for hvilke varer som er tilgjengelige.

Om Pådriv Oslo

Pådriv Oslo er et verktøy for en mer bærekraftig by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner i Oslo kan være stolte av. Et verktøy åpent tilgjengelig for alle som vil få til mer rundt samfunnsutfordringene vi står i —  privatpersoner, virksomheter, organisasjoner eller kommune. Pådriv Oslo er spesielt godt egnet å ta i bruk på komplekse problemstillinger hvor flere har ansvar og dermed er avhengig av samarbeid på tvers - som for eksempel ombruk i byggebransjen.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo