Ombruk i byggebransjen - juridiske problemstillinger

30/11/2022 9:00

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et tjuetalls aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena.

Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral, hvor Pådriv er en av partnerne. Vi møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Hvor: Zoom

Neste samling: 30. november kl. 9-11

Tema: Juridiske problemstillinger

Påmelding: Gjør du her!

Program

Hva er egentlig lov - og ikke lov - til å gjøre når vi skal ombruke byggematerialer? Hvilke juridiske problemstillinger støter dere på?

Lovverket kan være komplekst og sjansen for at andre støter på akkurat samme utfordring er stor. Derfor vil vi i neste samling gjøre det på en litt annen måte enn vanligvis. Codex Advokater er partnere i kunnskapsarenaen, og vil ta i mot spørsmål fra dere i forkant av samlingen. Sammen med Sirkulær Ressurssentral vil de utarbeide svar på spørsmålene, som deles med alle i samlingen.

Meld inn ditt spørsmål eller problemstilling her - siste frist for å melde inn er 20. november! Dette gir oss tid nok til å forberede gode svar.

Gruppearbeid og temadiskusjoner

Arenaen skal være et sted å dele kunnskap og erfaringer, og også et hjem for ny kunnskapsutvikling.

Derfor får du mulighet til å melde deg på gruppediskusjoner og task force jobbing på samlingen, for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Noen grupper og samtaler er allerede i gang, andre startes på samlingen.

Les mer om hvilke grupper som finnes her.

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

FOTO

Simen Otnes

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo