Sertifisering, merkeordninger og kriteriesett for for ombruk i byggebransjen

20/3/2024 9:00

Sertifisering, merkeordninger og kriteriesett for for ombruk

Onsdag 21. mars 2024 kl. 9-11

På Zoom

Innledere:

  • Svanemerket
  • FutureBuilt
  • flere kommer

Diskusjonsgrupper og arbeidsgrupper

På hver samling kan du delta i diskusjons- eller arbeidsgrupper om ombruk. Se hvilke som finnes på arena.ressurssentral.no.

Husk også at du kan stille spørsmål, dele rapporter, arrangementer og annet i LinkedIn-gruppa Ombruk i byggebransjen mellom samlingene.

Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger på arena.ressurssentral.no.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

Sirkulær Ressurssentral AS er et ideelt AS under Pådriv Oslo, og står bak kunnskapsarenaen sammen med et tjuetalls bransjepartnere.

Foto: Simen Otnes for Sirkulær Ressurssentral

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo