Sertifisering, merkeordninger og kriteriesett for for ombruk i byggebransjen

20/3/2024 9:00

Sertifisering, merkeordninger og kriteriesett for for ombruk

Onsdag 20. mars 2024 kl. 9-11

På Zoom

Det finnes flere ulike sertifiseringsordninger, merkeordninger og kriteriesett for ombruk av byggematerialer. Hva er forskjellen på dem, hva kan de brukes til, og kan de kombineres? Hva er erfaringene fra prosjekter som har tatt dem i bruk?

Innledere:

  • Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse/ BREEAM-NOR
  • Anita Spjøtvold, miljørådgiver i Svanemerket
  • Erlend Seilskjær, fagrådgiver i FutureBuilt
  • Rune Augenstein, Smedvig Eiendom om prosjektet Spinn i Stavanger
  • Viktor Svantesson, arkitekt i Artec om prosjektet Føniks i Bergen

Diskusjonsgrupper og arbeidsgrupper

På hver samling kan du delta i diskusjons- eller arbeidsgrupper om ombruk. Se hvilke som finnes på arena.ressurssentral.no.

Husk også at du kan stille spørsmål, dele rapporter, arrangementer og annet i LinkedIn-gruppa Ombruk i byggebransjen mellom samlingene.

Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger på arena.ressurssentral.no.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

Sirkulær Ressurssentral AS er et ideelt AS under Pådriv Oslo, og står bak kunnskapsarenaen sammen med et tjuetalls bransjepartnere.

Foto: Simen Otnes for Sirkulær Ressurssentral

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo