Ombruk i byggebransjen

13/10/2022 9:00

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et tjuetalls aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena.

Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral, hvor Pådriv er en av partnerne. Vi møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Hvor: Zoom

Neste samling: 13. oktober kl. 9-11

Påmelding: Gjør du her!

Program

Hva er erfaringene med og behovene for digitale ombruksløsninger? Hvordan fungerer de når man trenger materialer? Hva skjer når vi tester plattformene med konkrete produktsøk? Sirkulær Ressurssentral, SirkTre og Norsk Massivtre deler og diskuterer erfaringer.

Vi hører også fra Asker kommune, deres arbeid med ombruk, og et helt nytt EU-prosjekt hvor de er valgt ut som pilotby. Ikke minst får du en oppdatering på Europas største ombrukssentral, Ombygg, som nå etableres på Økern av Sirkulær Ressurssentral AS - og første møte med ny daglig leder!

Med bidrag fra:

Bli kjent med ombruksløsningene!

FutureBuilt og Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen har i oktober to seminarer om ombruksløsninger. Du har kanskje hørt om Sirken, Again X, Vriml, Madaster, Material Mapper, Materia eller Rehub, men vet du hva de kan tilby? Bli med på morgenmøtet til FutureBuilt 28. oktober for å høre fra de ulike løsningene og hva de kan tilby! Påmelding her (arrangementet streames også åpent, dette krever ikke påmelding)

Gruppearbeid og temadiskusjoner

Arenaen skal være et sted å dele kunnskap og erfaringer, og også et hjem for ny kunnskapsutvikling.

Derfor får du mulighet til å melde deg på gruppediskusjoner og task force jobbing på samlingen, for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Noen grupper og samtaler er allerede i gang, andre startes på samlingen.

Du kan indikerer hvilke du er interessert i når du melder deg på.

Task forces:

  • Bruksspesifikke ytelseserklæringer: Hvordan kan vi utvikle begrensede ytelseserklæringer for utvalgte materialer, hvor dagens dokumentasjonskrav er til stort og unødvendig hinder for ombruk?
  • Harmonisere CO2-utregninger for materialer: Hvordan kan vi standardisere beregning og rapportering av klimaeffekten ved ombruk av ulike typer materialer?
  • Etablere en kunnskapsside for ombruk: Hvordan kan vi utvikle en velfungerende side for deling og formidling av praktisk kunnskap og koblinger knyttet til ombruk? (BLIR IKKE 13. OKTOBER)

Diskusjonsgrupper:

  • Etablere og drive ombrukssentraler: Mange er i gang med dette rundt i landet - noen har kommet langt, og andre har akkurat begynt å planlegge. Hva skal til for etablering og drift?
  • Digitale ombruksløsninger: Hva trengs for at disse løsningene skal fungere godt?
  • Utdanning til ombruk: De som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen må ha ombruk som en integrert del av utdanningen sin. Hvordan får vi til dette sammen?
  • Demontering: Hvordan skal vi få til å demontere heller enn å rive? (BLIR IKKE 13. OKTOBER)

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

FOTO

Simen Otnes

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo