Ombruk i byggebransjen

Thursday, October 13, 2022

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et tjuetalls aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena.

Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral, hvor Pådriv er en av partnerne. Vi møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Hvor: Zoom

Når: 13. oktober kl. 9-11

Påmelding: Gjør du her!

Innledere:

  • TBA

Gruppearbeid og temadiskusjoner

Arenaen skal være et sted å dele kunnskap og erfaringer, og også et hjem for ny kunnskapsutvikling.

Derfor får du mulighet til å melde deg på gruppediskusjoner og task force jobbing på samlingen, for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Noen grupper og samtaler er allerede i gang, andre startes på samlingen.

Du kan indikerer hvilke du er interessert i når du melder deg på.

TASK FORCE 1: Begrensede ytelseserklæringer
Hvordan kan vi utvikle såkalte begrensede ytelseserklæringer for utvalgte materialer, hvor dagens dokumentasjonskrav er til stort og unødvendig hinder for ombruk?

TASK FORCE 2: Harmonisere CO2-utregninger for materialer
Hvordan kan vi standardisere beregning og rapportering av klimaeffekten ved ombruk av ulike typer materialer?

TASK FORCE 3: Etablere en kunnskapsside for ombruk
Hvordan kan vi utvikle en velfungerende side for deling og formidling av praktisk kunnskap og koblinger knyttet til ombruk?

TEMADISKUSJON 4: Etablere og drive ombrukssentraler
Mange er i gang med dette rundt i landet - noen har kommet langt, og andre har akkurat begynt å planlegge. Hva skal til for å etablere og drive en ombrukssentral for byggematerialer?

TEMADISKUSJON 5: Utdanning til ombruk: De som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen må ha ombruk som en integrert del av utdanningen sin. Hvordan får vi til dette sammen?

TEMADISKUSJON 6: Demontering
Hvordan skal vi få til å demontere heller enn å rive?

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

FOTO

Simen Otnes

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo