Meld dere på partnersamling i Pådriv

Wednesday, November 3, 2021

Årets partnersamling er 3.november kl.14 hos Økern Portal!


Økern Portal ved Oslo Pensjonsforsikring er vertskap for samlingen. Vi gleder oss til å besøke de splitter nye lokalene og spise god og bærekraftig mat sammen med dere! Kanskje får vi besøke taket også?

Vi oppfordrer alle som kan til å melde på minst to fra hver virksomhet, men gjerne flere. Det er god anledning for dere å dele hvorfor deres virksomhet er medeiere og partner i Pådriv. Sett av tiden i kalenderen og meld deg og kollegaer på her.

Er du ikke partner, men har lyst til å bli det? Les mer og søk status som partner her


Ellers relevant info til alle partnere:

Strategiprosessen for 2022-2024 er i gang og fram mot partnersamlingen er det noen milepæler som er relevante for dere.

  1. Fra nå og til 13.oktober så ringer Nettverksledelsen til alle partnere for å få input og sparre om forpliktelse for neste strategiperiode
  2. 13.oktober har vi arbeidsgruppemøte hvor vi presenterer foreløpig strategi
  3. 18.oktober. Som et resultat av alle samtaler med dere lages et lettfattelig underlag som dere kan bruke for å melde inn videre forpliktelse i Pådriv for neste strategiperiode 2022-2024, samt partnerbidrag (minner om små, mellomstor, stor partner). To ukers frist fra 18.oktober
  4. 29.oktober er frist for å melde inn forpliktelse og partnerbidrag
  5. 3.november samles vi til partnersamling for å se hverandre, snakke med hverandre og jobbe med hverandre


Her kan du få en liten sniktitt av hva som venter på Økern Portal

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo