La oss gjøre Oslofjorden frisk igjen!

2/5/2024 11:30

Velkommen til samling for alle som er engasjert i Oslofjorden

Hvor viktig er Oslofjorden for oss som bor og jobber i og rundt Oslo? Hva betyr fjorden for din livskvalitet? Hva bidrar den til av verdier for byen vår? Hvorfor tar vi ikke bedre vare på den? 

Torskebestanden er på eit historisk lågt nivå. Ærfugl døyr. Tareskogen og ålegrasengene blir mindre. Miljøgifter gjer at vi ikkje bør ete fisk og skaldyr frå delar av fjorden. Marin forsøpling og mikroplast er eit alvorleg miljøproblem. 

Fra regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, mars 2021

Oslofjorden har vært under press lenge, og en rekke tiltak for å bedre miljøtilstanden i fjorden er satt i gang både fra regjeringen, kommunene, private aktører, frivillige organisasjoner og innbyggere. Men det går for sakte. Siste status fra Miljødirektoratet er at vi ikke når målene om en ren og rik fjord innen 2026, slik ambisjonen har vært.

Flere peker på at vi trenger mer ressurser, bedre samarbeid, økt koordinering og større mobilisering for å lykkes.

Hvordan bør en slik organisert samfunnsdugnad for Indre Oslofjorden se ut? Hvilke eksisterende initiativ trenger mer kraft? Hva kan vi komme i gang med de neste månedene? Og på hvilke områder trenger vi å utvikle helt nye samarbeid?

Pådriv Oslo inviterer til en åpen samling på Rådhuset. Møtet er for:

  • alle som allerede jobber for å gjøre Oslofjorden frisk igjen
  • alle som gjerne vil engasjere seg i dette fremover
  • alle som er avhengig av Oslofjorden i sitt virke

Hensikten med samlingen er 

  • å finne ut hvordan en samfunnsdugnad for Indre Oslofjord kan organiseres
  • å styrke nettverket mellom dere som allerede er i gang med tiltak
  • å dele kunnskap om dagens situasjon  

Sted: Oslo Rådhus, inngang fra Fridtjof Nansens Plass

PROGRAM 

11:30 Dørene åpner, registrering, enkel lunsj og mingling

12:00 Velkommen 

Sandra Skretting og Thomas Berman, Pådriv Oslo

Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune

12:20 Status i Indre Oslofjord

  • Jon Lasse Bratli, prosjektleder Oslofjordprosjektet, Miljødirektorate
  • Terje Laskemoen, avdelingsdirektør, Bymiljøetaten
  • Espen Søilen, Oslofjordens Friluftsråd

13:10 Bordsamtale

13:40 Pause

13:55 Organisering m/arbeidsøkt

Innspill om målrettede samfunnsoppdrag v/Finn-Arne Weltzien, Prorektor for forskning, NMBU
Oppspill til diskusjon, forslag til organisering.

Arbeidsøkt på bordene.

14:40 Plenumssesjon

14:55 Avrunding og neste steg

15:00 Slutt

Arrangementet er gratis, men krever påmelding (begrenset antall plasser)

Kan du ikke delta denne gangen, men vil ha videre informasjon og invitasjoner om dette intiativet for Oslofjorden? Sett deg på denne epostlisten.

Arrangmentet gjennomføres i samarbeid med

Foto: Lutz (cc)

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo