Kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen: Ombrukskartlegginger 2.0

5/9/2024 9:00

Velkommen til samling på Zoom!

Ett år har gått siden innføring av krav til ombrukskartlegging, hva har skjedd? Hva skjer etter at rapporten er laget? Hvordan unngå at de ender opp i skuffen?

Program:

  • Velkommen ved arenaleder Sofie Furu (5 min)
  • Innledning fra Mie Fuglseth, seniorrådgiver klima og materialer, Grønn Byggallianse (15 min) - Vi sparker i gang kunnskapsarenaen for høsten 2024. Ombruk i byggebransjen, hvor er vi og hvor skal vi nå?
  • Introduksjon til dagens tema: Studenter fra Høgskulen på Vestlandet gjennomgår funn fra en nylig undersøkelse om vurdering av ombrukbarhet i ombrukskartleggingsrapporter (10 min)
  • Hvordan følges kravene til utarbeidelse av ombruk kartlegginger opp i kommunene? (5 min) Susanne Marioara, tilsynsmedarbeider, byggesakskontoret, Trondheim kommune
  • Status på arbeidet til PDT Norge på standardisering av data i ombrukskartlegginger, (15 min) Halvard Høilund-Kaupang, PDT Norge
  • Felles Q&A / diskusjonsrunde med dagens innledere samt med Petter Wibe Nerbye, Trondheim kommune
  • Pause (5 min)
  • Diskusjonsgrupper (35 min)
  • Avslutning i plenum (5 min)‍

‍Diskusjonsgrupper og arbeidsgrupper
På hver samling kan du delta i åpne diskusjons- eller arbeidsgrupper om ombruk.Husk også at du kan stille spørsmål, dele rapporter, arrangementer og annet i LinkedIn-gruppa Ombruk i byggebransjen mellom samlingene.

‍Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Ombruk av byggematerialer er helt avgjørende for å redusere ressursforbruket og klimapåvirkningen fra byggebransjen.Derfor har flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler løpende erfaringer, eksempler og læring. Det er åpent og gratis for alle å delta!

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger på kunnskapsarenaombruk.no

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

Ønsker du ikke å melde deg på epostlisten når du melder deg på? Gå direkte inn i møtet via Zoom-lenken når samlingen starter!

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo