EKSTERN Konferanse: Rethinking the role of state

11/2/2023 9:30

Rethinking Economics NMBU and Rethinking Economics Norge arrangerer konferansen "Rethinking the Role of the State", hvor de løfter den økonomifaglige debatten om hvordan stat og marked kan spille på lag for å løse utfordringene vi står overfor i det 21. århundre.

Dette er ikke et arrangement i regi av Pådriv Oslo, men et spennende tema som vi gjerne deler.

"Etter tiår med en utvikling hvor staten har tatt en stadig mindre og mer markedsrettet rolle, førte pandemien til en revitalisering av statlig styring. Samtidig etterlyser mange økt statlig intervensjon i det grønne skiftet. I den "nye normalen", som preges av krig, inflasjon og miljøkriser, spiller staten en viktig rolle i å sikre stabilitet og sikkerhet for både folk og marked."

Program:

09:30 Registrering og kaffe
10:00 Åpning
10:15 Keynote 1: Rethinking the role of the state - Rosie Collington (UCL)
11:00 Kaffepause
11:15 Panel: Mission Economy. Med Viktor Normann (prof emerit NHH), Taran Thune (UiO), Jonas Algers (LTH), Rosie Collington

12:30 Lunsj
13:15 Keynote 2: Reclaiming Democracy - Thomas Fazi, forfatter og journalist
Kommentar: Kalle Moene (UiO)
14:15 Panel: Sustainable restructuring of the economy. Med Louison-Cahen Fourot (RUC), Torfinn Harding (UiS/NHH), Ellen Stenslie (NMBU), Magnus Merkle (NMBU)

15:30 Kaffepause
15:45 Panel: Pengepolitikk for en ny økonomi. Med Martin Blomhoff Holm (UiO), Thorvald Grung Moe (Bard), Andrea Thorup (Gode Penge)
16.30 Avsluttende panelsamtale
17.00 Slutt

Sted: Auditorium 1/ Ragnar Frisch auditorium

Det blir servert lunsj og kaffe!

For spørsmål: Kontakt arrangøren Rethinking Economics Norge.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo