Interessen for utviklingen av Breivoll er stor. Bli med å ta steget “fra intensjon til handling!”

11/1/2023 13:00

Interessen for utviklingen av Breivoll er stor. Nå er tiden kommet for å ta det viktigste neste steget “fra intensjon til handling”

Samlingene om “Den produktive boligbyen på Breivoll” våren 2022 utløste to prosjetidéer. I høst har to arbeidsgrupper jobbet frem konkrete prosjektforslag, og de ønsker nå å presentere disse. Ved hjelp av 15-20 ivrige pådrivere er det lagt ned mangfoldige timer egeninnsats i både kartleggingsarbeid og å konkretisere tiltak for å komme videre i utviklingen av Den produktive boligbyen på Breivoll. En bærekraftig, kollektiv og spennende utvikling som vi mener og tror kan svare opp ønskene til innbyggerne, de eksisterende næringsdrivende i området, grunneierne, tilreisende, nye produksjonsbedrifter i en mer sirkulær fremtid, samt Oslo kommunes overordnede mål for byen.

Velkommen til en handlingsrettet arena med plass til alle!

Her får du

  • presentert de to prosjektforslagene
  • diskutert andre aktiviteter og tiltak vi som gruppe bør sette i gang
  • vært med å påvirke hva vi setter i gang i fellesskap
  • påvirket om Pådriv Oslo skal utvide sitt engasjement på Breivoll i tiden fremover.

Program (under utarbeiding)

13.00: Velkommen

  • Inspirasjon og fremtidsbilder for Breivoll v/TBD
  • Et verktøy for samarbeid

13.45: Vi skaper verdi sammen her og nå

Hva har vi lært, hva foreslår vi og hva trengs for å komme videre?

To arbeidsgrupper deler resultatene etter mange timers egeninnsats fra frivillige pådrivere som alle har lyst til å bidra til den bærekraftige utviklingen på Breivoll

14.45: Pause

15.00: Hva gjør vi nå? (En praktisk økt)

15.45: Slutt offisielt program

Vel møtt!

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo