Hvordan kan delt mobilitet bidra til å oppnå et mer bærekraftig forbruk?

20/6/2023 13:00

ReShare er et forskningsprosjekt med formål om å styrke vår forståelse av bærekraftig atferd og forbruk blant beboere i urbane områder, og undersøke hvordan delt mobilitet (RMS - Residential Mobility Sharing) og delte arealer (RSS - Residential Space Sharing) kan bidra til å oppnå et mer bærekraftig forbruk.

Pådriv Oslo og TØI inviterer nå til en åpen workshop for å starte en diskusjon om dette.

Oslo kommune har som målsetting å bli verdens første utslippsfrie storby. Et ledd i dette er å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende, og redusere biltrafikken. I byrådserklæringen for 2019-2023 står det blant annet at byrådet vil 

Lage en tiltakspakke for bedre luft og mobilitet i ytre by, med

hyppigere og billigere busstilbud, støtteordninger for lading, bildeling, lastesykler, energieffektivisering og satsing på grønne jobbreiser

● Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel. 

● Reservere flere parkeringsplasser til bildeling. 

I ReShare skal vi blant annet undersøke: 

hvilke beboer-rettede RMS-tjenester (delt mobilitet) finnes tilgjengelig i dag? 

på hvilken måte og i hvilket omfang kan RMS-tjenestene bidra til bærekraftig atferd og forbruk blant beboere i Oslo? 

hvilke utfordringer ligger i veien for at RMS-tjenestene kan bidra til økt bærekraftig atferd og forbruk blant beboere i Oslo? 

hva kan og bør gjøres med disse utfordringene? 

Vi vil nå starte en diskusjon om disse spørsmålene.

De av dere som er spesielt oppfordret til å delta er tilbydere av RMS-tjenester og/eller har særskilt kunnskap om temaet. Vi håper dere har anledning til å delta.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Håkon Iversen på e-post hakon@oslo.paadriv.no, eller telefon 416 60 477. 

 

PROGRAM 

1300 Velkommen v/Pådriv Oslo 

1310 Innledning v/ TØI 

Kort intro om ReShare 

Presentasjon av typiske beboer-rettede RMS-tjenester (delt mobilitet) som finnes tilgjengelig i dag. 

1325 Innledning v/ byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel

Oslo kommunes målsettinger og arbeid med delemobilitet 

1335 Innledning v/ Ruter 

Mulighetsrommet for delt mobilitet 

1345 Innledning v/ tilbyder av bildelingstjenester 

Bildeling - løsninger og effekter 

1355 Innledning v/ Whee! 

Hvordan kan delings- og abonnementsordninger bidra til å endre måten vi reiser på?

1405 Innledning v/ Aerobike 

Utfordringer med utvikling av nye innovative deleløsninger innen mobilitet som fremmer bærekraftig atferd og forbruk. 

1415 Pause 

1425 Idéverksted v/ Pådriv Oslo 

Gruppearbeid om følgende spørsmål: 

  1. På hvilken måte kan RMS-tjenestene bidra til bærekraftig atferd og forbruk blant beboere i Oslo, og hvilken effekt gir det? 
  2. Hvilke utfordringer ligger i veien for at RMS-tjenestene kan bidra til økt bærekraftig atferd og forbruk blant beboere i Oslo, og hva kan / bør gjøres med disse utfordringene?

1510 Felles oppsummering 

Hver av gruppene oppsummerer sine resultater 

Oppsummering av workshopen fra Pådriv Oslo og TØI 

1530 Slutt 

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledes av TØI, med Pådriv Oslo som en av partnerne. Du kan lese mer om ReShare på prosjektets hjemmeside og hos Forskningsrådet.

Om Pådriv Oslo 

Pådriv Oslo skal bidra til en by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner kan være stolte av. Det er en infrastruktur for samarbeid og et helt konkret verktøy for alle som vil bidra til en mer bærekraftig endring. Pådriv Oslo er spesielt godt egnet for å jobbe med komplekse problemstillinger som flere har ansvar for og dermed er avhengig av samarbeid på tvers. I Oslo har vi til nå jobbet mest i områder i Hovinbyen, men verktøyet er til for hele byen. Mange snakker om bærekraft. Pådriv er til for dem som vil gjøre noe. Alle er velkommen, enten du er privatperson, virksomhet, organisasjon eller kommune. 

Om TØI 

Transportøkonomisk institutt (TØI) er blant landets ledende 

forskningsinstitusjoner innen transportforskning, og instituttet har lang erfaring med vitenskapelig forskning, samt utrednings- og oppdragsforskning for både privat og offentlig sektor i hele landet. TØI er også et miljøforskningsinstitutt, og har særlig kompetanse på klima- og miljøeffekter av transport og mobilitet relevant for bl.a. bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo