Verksted #1 - Gjenbruksrådet i Trondheim

20/9/2023 14:00

Det finnes store ressurser og kunnskap om gjenbruk og ombruk avbyggematerialer i Trondheim. For at dette skal bli tilgjengelig for flere,ønsker vi å etablere et Gjenbruksråd i Trondheim, med Nybygg påStudentersamfundet som første case. Gjenbruksrådet vil dannes og driftesgjennom partnerskap - sammen skal vi teste, vurdere og evaluere hvordan Gjenbruksrådet kan og bør leve videre etter en testperiode.

I dette rådet vil man kunne presentere ulike problemstillinger knyttet til praktisk utførelse av gjenbrukog ombruk i byggeprosjekt, som skal diskuteres, konkretiseres og løses sammenmed rådet. All kunnskap og metodikk som utvikles i et gjenbruksråd skal være transparent og åpen for alle, som er en forutsetning for at det skal være et Pådrivprosjekt.

Pådriv inviterer til verksted #1

- Vi presenterer Gjenbruksrådet og hvorfor Trondheimtrenger et Gjenbruksråd.

- Studentersamfundet presenterer Case 1: Nybygg samfundet -hvordan kan de i størst mulig grad innrede Nybygg gjennom ombruk og gjenbruk?

 

DATO: Onsdag 20. september

TID: Kl 14.00 - 15.30

STED: Studentersamfundet, Elgeseter Gate 1, 7030 Trondheim

Vil dere vite mer? Kom på verksted #1!

Påmelding: silje@trondheim.paadriv.no

Meld deg på her

Arrangementer i

Trondheim

Ingen kommende arrangementer