Fremtidens førsteetasjer på Vollebekk - en Pådriversamling

7/12/2022 11:30

Vi inviterer deg til Pådriversamling på Vollebekk Fabrikker. 

Stasjonskvartalet er siste del av OBOS’ store utviklingsprosjekt på Vollebekk. Samtidig er det også ett av de mest sentrale områdene, med direkte tilknytning til Vollebekk stasjon.

Ambisjonen for Stasjonskvartalet er å sikre at vi videreutvikler Vollebekk for å bidra til den flerfunksjonelle byen på Vollebekk. Fokus er ikke bare på bolig, men også kultur, idrett, sosial og materiell bærekraft og andre formål som kan støtte opp under livet utenfor egen bolig. OBOS Nye hjem ønsker å bygge på lærdommen fra arbeidet med Vollebekk Fabrikker og har løftet en problemstilling inn i Pådriv Oslo, og ønsker nå å inviterer bredt til å delta i pådriversamling – om en problemstilling som angår oss alle i byen vår. 

Det er minimum 1500 kvm med førsteetasje som skal fylles. Hvordan gjør vi det til det beste for Vollebekk og Oslo?

Hva inviteres du til: 

I løpet av samlingen, får du muligheten til å tenke høyt om denne problemstillingen og påvirke utviklingen på Vollebekk, sammen med andre inviterte Partnere og Pådrivere: Hvordan sikrer vi at førsteetasjene i Stasjonskvartalet blir til det beste for nærmiljøet på Vollebekk, og Oslo? Samlingen blir lagt opp som en blanding av egenrefleksjon, samtaler i grupper og plenum. Det kreves ingen forkunnskap om problemstillingen for å kunne delta. 

Program 

Kl. 1130    Lunsjservering

Kl. 1200   Pådriversamling 

  • Introduksjon ved OBOS Nye Hjem
  • Samtaler i grupper og plenum 

Kl. 15.30 Ferdig for dagen

Målgruppe: Naboer, eiendomsutviklere, skoler, nabolagsutviklere, forskningsmiljøer, relevante aktører fra offentlig sektor og andre interessenter. 

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes, mathilde@kybri.no

Foto: OBOS

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo