Forsikring og ombruk av byggematerialer

1/2/2023 9:00

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et tjuetalls aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena.

Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral, hvor Pådriv er en av partnerne. Vi møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Hvor: Zoom

Når: 1. februar kl. 9-11

Tema: Forsikring: Hvordan kan forsikringsbransjen være med å skape den sirkulære byggebransjen?

Påmelding: Gjør du her!

Program

Med dagens praksis forventer forsikringskundene gjerne at bygningsdelene som brukes i en erstatningssak er nye. Verdikjeden for ombrukte byggematerialer er som kjent heller ikke på plass.

Hvordan får vi forsikringskundene med på denne reisen? Og hvordan skal leverandører jobbe annerledes hvis de skal ta i bruk ombrukte materialer? 

Hvordan kan hele forsikringsbransjen være med å skape den sirkulære byggebransjen? Dilemmaer og eksempler med Lars Angell, takstsjef i Tryg forsikring

Hva kan leverandørene gjøre, og hva trenger de? med Marianne Mikkelsen, Kvalitet og HMS leder i Recover

Diskusjon og spørsmål fra deltakerne, med Lars Angell, takstsjef i Tryg forsikring, Marianne Mikkelsen i Recover og Kai-Willy Langvik, innkjøpssjef i Skadeinnkjøp Eiendom i Gjensidige forsikring

Task forces og temadiskusjoner

Vi jobber sammen for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Følgende task forces og diskusjonsgrupper blir å finne på samlingen:

Task forces:

- *Bruksspesifikke ytelseserklæringer:* Hvordan kan vi utvikle begrensede ytelseserklæringer for bestemte produkter og til bestemt bruk, for å oppnå praktisk og trygg bruk av ombruksmaterialer og oppfylle dokumentasjonskravene i TEK17?

- *Harmonisere CO2-utregninger for materialer:* Hvordan kan vi standardisere beregning og rapportering av klimaeffekten ved ombruk av ulike typer materialer?

Diskusjonsgrupper:

- *Etablere og drive ombrukssentraler:* Mange er i gang med dette rundt i landet - noen har kommet langt, og andre har akkurat begynt å planlegge. Hva skal til for etablering og drift?

- *Forsikring og ombruk:* En fortsettelse av dagens tema, for de som virkelig vil ned i detaljene

Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

FOTO

Simen Otnes

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo