Fremtidsscenario workshop

26/8/2021 9:00

Vil du være med å kikke inn i fremtiden?

Pådriv er i gang med å utvikle strategi for en ny strategiperiode (2022-2024), og som en del av dette arbeidet ønsker vi å kikke inn i fremtiden sammen med både Pådrivere og Partnere.

Vi inviterer til en inkluderende prosess, hvor vi tar i bruk framtidsscenario- metodikk. Dette er en kjent metode for å kunne planlegge langsiktig, vurdere ulike alternativer og treffe riktige beslutninger. Det er et verktøy som lar oss tenke fritt om hvordan framtiden kan bli. Metodikken som skal tas i bruk har blitt utviklet og brukt i DOGAs prosjekt «Rurale framtider», og det er en innovativ form for medvirkning og samskaping.

Vi har nå rekruttert fire Pådrivere som har satt av tid til å planlegge og gjennomføre disse workshopene for oss og dere.

Vi er på jakt etter 30 Pådrivere som har lyst til å reise fram til 2040, frigjøre seg fra her og nå og løfte blikket inn i fremtiden. Og som ønsker å være med å definere hvilken retning Pådriv skal gå i.

Har du lyst å være med, lære om metodikken og samtidig ta en aktiv rolle i utforming av Pådrivs strategi?

Hvorfor skal du være med på dette?

  1. Forstå hvordan vi kan bruke fremtiden som et verktøy.
  2. Lære noe nytt og utvide din verktøykasse.
  3. Oppleve en prosess som er preget av samarbeid, medvirkning og samskaping.
  4. Får til en reell påvirkning på hva Pådriv skal ha fokus på i neste strategiperiode.

Hva innebærer det å være med som deltaker?

Du må sette av tid til å delta på to halvdagssamlinger, kl 09.00-13.00 26.august og 9.september.

Disse workshopene henger sammen så det er viktig at du kan delta på begge datoer.

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo