Entreprenørenes rolle i ombruk av byggevarer

1/6/2023 9:00

I prosjekter som har lykkes med ombruk har ofte entreprenørene hatt en avgjørende rolle. Hva er erfaringene som er gjort, og hva kan vi lære av dem? Hvor ligger verdiskapningen, og hva skjer med bunnlinja når vi tar ombruk på alvor? Hvordan er samspillet med byggherre og rådgivere?

På årets fysiske samling i kunnskapsarenaen møtes vi i Trondheim for å besøke og lære fra prosjekter og entreprenører som har gått foran. Du kan også være med digitalt.

Program:

I Trondheim og på Zoom:

09.00 - 10.30 Innlegg om dagens tema

I Trondheim:

10.30 - 12.00 Gruppearbeid og oppsummering

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.00 Befaringer

Sted: Powerhouse, Brattørkaia

Innledere:

  • Tore Myrvold, utbyggingssjef, Trondheim kommune
  • Bente Næverdal, byutviklingsdirektør, Trondheim kommune
  • Marte Reenaas, bærekraftsleder, Veidekke
  • Jon L. Steinveg, anleggsleder, Stjern
  • Sondre Sandvin og Stian Steinsvik, prosjektledere, Consto
  • Karoline Veum Solberg, miljørådgiver, Entra
  • Elisabeth Kolrud, leder for bærekraft i Asplan Viak
  • Jill Saunders, energi- og miljørådgiver, Asplan Viak

Som vanlig vil vi også bruke tid etter fellesdelen til å prate sammen i grupper, dele erfaringer og følge videre diskusjoner og felles utviklingsarbeid. Vi jobber sammen for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Etter lunsj drar vi ut på befaringer for å se praktiske eksempler.

Se fullt program om innledere, arbeidsgrupper og befaringer her!

Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Kunnskapsarenaen eies og drives av Sirkulær Ressurssentral, et ideelt AS som er eid av Pådriv Oslo.

Foto: Resirqel

Skal du delta i Trondheim? Påmeldingsfrist onsdag 24. mai - på grunn av servering og bestillinger er påmeldingen bindende.

Meld deg på her

Arrangementer i

Trondheim

Ingen kommende arrangementer