Digital Pådrivkaffe - samfunnsutviklerrollen

14/12/2022 8:30

Pådriv Oslo inviterer deg til en samtale om offentlige og private virksomheter sitt potensial for å være samfunnsutviklere i et århundre hvor klimaendringene truer menneskers velferd og naturens helse.

Folk flest bor jo i by - her skjer hele 70 prosent av de globale utslippene. Verden er nå på vei mot 2.6 graders oppvarming, og vi har lite tid igjen for å sikre en levekraftig og bærekraftig framtid for alle. Alle rapporter tyder på at vi fortsatt ikke handler raskt og radikalt nok for å håndtere og redusere de utfordringene vi står ovenfor i det 21-århundre. Hva gjør vi?

Tre brede spørsmål vil lede samtalen:

● Hvordan kan Oslo bli et ledende eksempel for sosial og bærekraftig by- og samfunnsutvikling?

● Hvilken rolle kan private og offentlige aktører spille som samfunnsutviklere?

● Hva kreves for å fylle rollen som samfunnsutvikler?

Tid: 14, desember, kl. 08.30 til 09.00

Introduksjon og presentasjon

Thomas Berman, medgrunder Pådriv Oslo, vil dele noen refleksjoner rundt samfunnsutviklerrollen og hvorfor han mener det er avgjørende at flere tar denne for å få til grønn omstilling og samfunnsendring.

Innspill og diskusjon

Vi setter av mesteparten av tiden for tilbakemelding og innspill på hvordan lokale klima og miljøaktører bidrar og kan bidra til å skape en forskjell for mennesker og miljø både lokalt og globalt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Erica Wie på erica@oslo.paadriv.no

Foto: PBE

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo