Arena for massehåndtering - NIMBY som problemstilling

Tuesday, December 7, 2021

Arena for massehåndtering skal bidra til bedre involvering av innbyggere i problemstillingene og løsningene.

7.desember kl.12.30 - 15.00

Vi har behov for at anlegg for gjenbruk av masser også lokaliseres inne i byen, hvordan få befolkningen med på det?

  • Hva skal til for at innbyggere kan ha en massehub tett på seg? 
  • Hvordan kan vi innvie dem i problemet, og be dem om å være med oss å utforske løsninger?

Mål for samlingen:

Å ta tak i NIMBY som problemstilling og prioritert tematikk for arenaen, hvordan må vi jobbe for å komme til YIMBY (Yes, In My BackYard!)?

 

12.30 Velkommen og status siden sist

12.50 NIMBY som problemstilling

Vi har behov for at anlegg for gjenbruk av masser også lokaliseres inne i byen, hvordan få befolkningen med på det?

Hvordan jobbes det med dette i Oslo i dag?

En ærlig samtale med utgangspunkt i hvordan dagens praksis er. Skanska, Oslo kommune, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

How to overcome NIMBY opposition - en oppskrift

13.40 Pause

13.50 Konkret forslag til fremgangsmåte fra Massehub-prosjektet

14.00 Gruppediskusjon

Med utgangspunkt i dagens praksis i Oslo og kunnskapen vi har om hva som egentlig kreves for at gjenbruksanlegg for masser skal være en god nabo.

14.40 Konkrete oppfølgingspunkter/oppsummering

15.00 FerdigFoto: The Toronto Star

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo