Anskaffelser og nye miljøkrav

5/12/2023 9:00

Anskaffelser og nye miljøkrav

Fra 1. januar skal klima og miljø vektes minimum 30 % i offentlige anskaffelser. Hvordan kan dette være med på å drive fram mer ombruk i byggebransjen? Hva må vi tenke på, både som innkjøpere og leverandører?

På denne samlingen får vi en introduksjon til de nye kravene og disse spørsmålene fra Tine Granlund, partner i Codex Avokat og Are Haugen Einum, jurist i Lørenskog kommune med ansvar for bygg og anleggsportefølje. Hvordan kan det påvirke tildelingskriterier, kravspesifikasjoner og gjennomføringsmodeller?

Vi hører også om samarbeidsprosjektet “Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene” fra Torstein Langeland i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Med hjelp fra prosjektet har offentlige innkjøpere i Trøndelag allerede begynt å øve på bruk av bærekraftskriterier i offentlige anskaffelser, med fokus på de små og mellomstore byggeprosjektene.

Tirsdag 5. desember kl. 9-11

Zoom

Meld deg på her!

Innledere:

  • Tine Granlund, advokat og partner i Codex Advokat
  • Are Haugen Einum, jurist i Lørenskog kommune med ansvar for bygg og anleggsportefølje
  • Torstein Langeland, næringsutvikler og bærekraftsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og leder av styringsgruppa for prosjektet Bærekraftige anskaffelser i de vanlige byggeprosjektene

Diskusjonsgrupper og arbeidsgrupper

På hver samling kan du delta i diskusjons- eller arbeidsgrupper om ombruk. Se hvilke som finnes på arena.ressurssentral.no.

Husk også at du kan stille spørsmål, dele rapporter, arrangementer og annet i LinkedIn-gruppa Ombruk i byggebransjen mellom samlingene.

Om Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger på arena.ressurssentral.no.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

Sirkulær Ressurssentral AS er et ideelt AS under Pådriv Oslo, og står bak kunnskapsarenaen sammen med et tjuetalls bransjepartnere.

Foto: Simen Otnes for Sirkulær Ressurssentral

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo