Arendal

Pådriv Arendal har startet med Krøgenes og «Bryggebyen Vindholmen». Deler av dette området er nylig regulert fra industri til boligområde. Det er et sterkt ønske fra kommunen at innbyggerne selv skal være tett på utviklingen og at det skal være en plass der bærekraft bygges i praksis. Med lokale Pådrivere klarer vi sammen å styrke både den økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraften i området. Senere vil vi spre Pådriv til flere områder i byen og legge til rette for mer samarbeid og en bærekraftig byutvikling.

Prosjekter

No items found.
Ingen aktive prosjekter
Se alle prosjekter

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer
Se alle arrangementer

Aktuelt

Ingen kommende saker
Se alle saker

Bli med!

Du kan ta del i Pådriv på mange måter. Både som privatperson og som bedrift.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Bedrifter kan ta del i utviklingen av nettverket som partnere eller som eiere av prosjekter som har ambisjoner om å sette en ny standard for bærekraft i Pådriv-områdene.

Les mer om å bli del av Pådriv

Hvor er Pådriv?

No items found.

Partnere

No items found.

Nettverksledelse

Pådriv Arendal, som stiftelse, er i etableringsfase. Mer informasjon om nettverksledelse, styre og arbeidsgrupper vil komme senere.

Styret

Arbeidsgruppe