Historien om Pådriv Oslo

I 2015 ble verden enige om en klimaavtale i Paris og FNs bærekraftsmål var under utvikling. I Trondheim ble den årlige Lerchendalkonferansen gjennomført med tittelen “Endringsagenter for grønn vekst”. Etter to dager med innlegg utfordret seriegründer Eirik Næss-Ulseth avslutningsvis salen til handling. Hva om vi hadde gått sammen om å utvikle Trondheim til en foregangsby på bærekraft?

Hansken var kastet og noen uker senere ble den plukket opp av Hans Kåre Flø i Tekna, som inviterte til noen innledende møter med personer fra blant annet Telenor, Oslo Medtech, Abelia, IBM, Doga og SoCentral. Prosessen endte i en felles søknad til Forskningsrådet, om å utforske en ny tilnærming til grønn næringsutvikling , med Hovinbyen i Oslo som geografisk fokusområdet.

Søknaden om forprosjektet, som Tekna og SoCentral formelt sto ansvarlig for, fikk tilslag og høsten 2015 samlet 25 utvalgte personer fra en bredt spekter av samfunnet til en innovasjonsprosess med mål om å finne en ny tilnærming til hvordan vi jobber med samfunnsutvikling.

Etter tre samlinger og involvering av flere hundre personer leverte vi så inn en sluttrapport og anbefalinger til Forskningsrådet. Flere av deltakerne var imidlertid ivrig på å realisere noe av tankene, og med SoCentral i spissen ble starten på et nytt rammeverk gradvis utviklet. Og takket være at flere virksomheter kom til, og at Oslo kommune ved byråd Hanna Marcussen viste interesse, ble Pådriv i Hovinbyen etablert som et partnerskapsprosjekt våren 2017.

Etter 2 års prøving, feiling, og blant annet Vollebekk Fabrikker som et synlig resultat, ble samarbeidet formalisert i Foreningen Pådriv i 2019, og i 2021 valgte styret i foreningen å utvide fokusområdet fra Hovinbyen til hele Oslo.

Ofte stilte spørsmål
Les også mer om rammeverket 17.17 samfunnsutvikling

Ledelse

Ledelsen har ansvar for den daglige driften og utviklingen av Pådriv Oslo. Lederen er underlagt foreningens styre og rapporterer til den. 

Sandra S. Skretting er daglig leder av Pådriv Oslo. I tillegg består driften av sentrale roller fra Mathilde Blichfeldt Mjønes, Anna Linstad, Guro Ranum (hospiterer fra partnervirksomhet), Marie Midthun, Stina Låstad, Thomas Berman og andre innleide ressurser fra SoCentral.

Sandra Skretting

Sandra S. Skretting

Sandra Skretting

Mathilde B. Mjønes

Sandra Skretting

Anna Linstad

Sandra Skretting

Guro Ranum

Sandra Skretting

Marie Midthun

Sandra Skretting

Thomas Berman

Sandra Skretting

Stina Låstad

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv Oslo oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Foreningens styre utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Sandra Skretting

Marie Loe Halvorsen, Elektroforeningen (styreleder)

Sandra Skretting

Synne Marie Mossevig, Oslo Kommune

Sandra Skretting

Liv Anna Lindman, LO Norge

Sandra Skretting

Anders Fylling, Statsbygg

Sandra Skretting

Knut Halvor Hansen, BYKON

Sandra Skretting

Aasmund Bunkholt, Trefokus

Sandra Skretting

Elise Norberg, NMBU

Partnere