Hei student!

Bærekraftig by- og samfunnsutvikling er sammensatt, ingen kjenner svarene alene. I Pådriv Oslo kommer vi sammen og skaper handling. Utfordringene vi står ovenfor krever nye løsninger og nye måter å tenke på. Da må vi ha morgendagens arbeidskraft med på laget, og du kan bidra.

Hvorfor bli med?

Pådriv Oslo er for deg som er engasjert i klima og sosial bærekraft, og som ønsker å jobbe for å finne løsninger på utfordringer knyttet til by- og samfunnsutvikling. Kanskje har du lyst til å jobbe med tematikken en dag - eller kanskje ønsker du bare å engasjere deg i noe viktig ved siden av studiene?

Som Pådriver får du mulighet til å bli med på ulike prosjekter, kunnskap om nye temaer, erfaring med tverrfaglige samarbeidsmetoder og mulighet til å bygge nettverk. Du vil få delta på samlinger sammen med resten av nettverket, bygge kompetanse og sette deg inn i nye tematikker.

Ett av Pådriv Oslos overordnede mål er at alle innbyggere i Oslo skal oppleve demokratisk mestring - dette gjelder også deg som student. Det er viktig for oss at nettverket består av et bredt lag av samfunnsaktører, fra politikere til næringsliv, fra studenter til pensjonister.

Ser du en utfordring eller mulighet i byen vår? Meld det inn som tema! Ønsker du å skrive bachelor- eller masteroppgave om ett av våre prosjekter? Ta kontakt med oss, så avtaler vi et møte!


Les om Pådriv Oslos prosjekter her.

Hva kan du bidra med?

Samling av studenter på tvers av institusjon, fag og utdanningsløp under temaet bærekraftig byutvikling er viktig. Du har ressurser og kompetanse som trengs når vi skal forme fremtidens byer. 

Praksis

Vi vil gjerne ha praksisstudenter! Dersom du tar en bachelor- eller mastergrad med integrert praksis og er nysgjerrig på oss, ta gjerne kontakt!

Vi ønsker studenter fra flere ulike studieretninger.

Meld inn et tema

Alle prosjekter i Pådriv Oslo starter med at en enkeltperson melder inn et problem eller en mulighet, slik at flere kan samles rundt samme tema.

Du kan melde inn et tema her.

Skrive oppgave

Tror du at bachelor- eller masteroppgaven din kan være relevant for Pådriv?

Dersom vi har mulighet vil vi gjerne hjelpe deg! Kontakt oss for å melde inn prosjektet ditt.

Delta på arrangementer

Pådriv gjennomfører en rekke relevante arrangementer som er åpne for alle. Her kan du lære mer, bli kjent med nettverket og sette deg inn i nye temaer.

Se arrangementskalender her.

Tidligere praksisstudenter

Bilde av praksisstudent

Malin (UiO)

Da jeg var praksisstudent hos SoCentral, jobbet jeg også litt med Pådrivprosjekter, og fikk sammen med Emma mulighet til å tenke på hvordan få med studenter, fordi studenter er en kjempeviktig ressurs som bør inkluderes mer i byutviklingsarbeidet. Sånn ble studentlaget til. Det var viktig for meg og Emma å formidle at det virkelig er sånn at studenter, uansett studieretning, har noe verdifult å bidra med. Det var også viktig for oss at det skulle være en så lav terskel som mulig å bidra inn i Pådriv sine prosjekter. Til slutt ville vi også tydeliggjøre hva studentene kan få ut av å engasjere seg i byutviklingsarbeidet, utover det å vite at man bidrar med noe meningsfullt. Det å være med i Pådriv Studentlag gir deg en kjempegod mulighet til å få erfaring med nye arbeidsformer og prosjektarbeid, og ikke minst muligheten til å bygge nettverk. Jeg gleder meg til å utvikle studentlaget videre sammen med medlemmene, og bidra til at flere studenter kan få erfaring fra arbeidslivet og mulighet til å bidra til bærekraftig byutvikling!

Bilde av praksisstudent

Carla (NMBU)

Jeg fikk gleden av å kombinere masterstudier ved NMBU med praksis i Pådriv, der jeg var praktikant våren 2021. I løpet av praksisperioden fikk jeg jobbe "hands-on" med urbant landbruk i Oslo gjennom prosjektet Ulvenhagen. Med en fast mentor i Pådriv har jeg opplevd en stor personlig og faglig utvikling, spesielt rundt tverrfaglig samarbeid og ledelse. Jeg lærte å se mitt eget fag i forhold til andre fag, næringer og sektorer, lærte mye om dynamikker mellom ulike aktører og ikke minst hvordan vi kunne koordinere et samarbeid mellom disse. Arbeidsmetoden i Pådriv har vært inspirerende og er noe jeg vil ta med videre inn i arbeidslivet, sammen med et verdifullt nettverk i mitt eget og andre fagfelt. Tiden min i Pådriv har vært både givende, utfordrende og gøy og jeg håper å kunne bidra til mer bærekraftig byutvikling i Oslo som "pådriver" fremover.

Bilde av praksisstudent

Emma (UiO)

Gjennom praksis i Pådriv har jeg fått praktisk erfaring fra hvordan man kan jobbe med ulike problemstillinger som kan være vanskelige å løse. Jeg har også fått et innblikk i hvordan man kan jobbe med bærekraft på en helt ny måte! Pådriv har mange ildsjeler og jeg har definitivt fått utvidet nettverket mitt gjennom å møte mange ulike pådrivere via ulike prosjekter. Å være praksisstudent i Pådriv er lærerikt, inspirerende, utfordrende og begivenhetsrikt. Aldri en kjedelig dag!