Hei student!

Bærekraftig by- og samfunnsutvikling er sammensatt, ingen kjenner svarene alene. I Pådriv Oslo kommer vi sammen og skaper handling. Utfordringene vi står ovenfor krever nye løsninger og nye måter å tenke på. Da må vi ha morgendagens arbeidskraft med på laget, og du kan bidra.

Hvorfor bli med?

Pådriv Oslo er for deg som er klima og sosial bærekraft, og som ønsker å jobbe for å finne løsninger på utfordringer knyttet til by- og samfunnsutvikling. Kanskje har du lyst til å jobbe med tematikken en dag - eller kanskje ønsker du bare å engasjere deg i noe viktig ved siden av studiene?

Som medlem i studentlaget får du mulighet til å bli med på ulike prosjekter, kunnskap om nye temaer, erfaring med tverrfaglige samarbeidsmetoder og mulighet til å bygge nettverk. Du vil få delta på samlinger sammen med resten av studenlaget, med ledelsen i Pådriv Oslo og med andre Pådrivere og partnere.

Studentlaget spiller en viktig rolle i Pådriv Oslo. Ett av Pådrivs overordnede mål er at alle innbyggere i Oslo skal oppleve demokratisk mestring - dette gjelder også deg som student. Derfor er en av studentlagets viktigste oppgaver å spille inn forslag til ledelsen, enten det handler om forslag til et potensielt prosjekt, et samarbeid, eventer knyttet til eksisterende prosjekter, eller helt andre ideer.

I en rapport fra Sintef pekes det på at arbeidslivet er i ferd med å endre seg, også for akademikere;  evnen til å samarbeide og jobbe tverrfaglig blir stadig viktigere og mer ettertraktet. Det trekkes også frem egenskaper som formidlingsevne, kreativitet og kritisk refleksjonsevne. Som en del av Pådriv får du erfaring med alle disse!


Les om Pådriv Oslos prosjekter her.

Bli med!

Vil du ta del i Pådriv og finne ut hvordan du kan bidra? Fyll ut skjemaet under for å bli pådriver, og vårt studentlag vil ta kontakt med deg. Hvis du lurer på noe kan du sende epost til student@paadriv.no.

Takk for påmelding. Vi tar kontakt innen kort tid!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hva kan du bidra med?

Samling av studenter på tvers av institusjon, fag og utdanningsløp under temaet bærekraftig byutvikling er viktig. Du har ressurser og kompetanse som trengs når vi skal forme fremtidens byer. 

Bli med i studentlaget

Som medlem i studentlaget vårt blir du Pådriver på lik linje med de andre pådriverne hos oss, og studentlaget formidler og kobler dere til prosjekter i Pådriv.

Her har du mulighet til å bli koblet til konkrete prosjekter i Pådriv, jobbe med aktuelle tematikker, få innblikk i arbeidslivet og bygge nettverk.

Praksis

Vi vil gjerne ha praksisstudenter! Dersom du tar en bachelor- eller mastergrad med integrert praksis og er nysgjerrig på oss, ta gjerne kontakt!

Vi ønsker studenter fra flere ulike studieretninger.

Skrive oppgave

Tror du at bachelor- eller masteroppgaven din kan være relevant for Pådriv?

Dersom vi har mulighet vil vi gjerne hjelpe deg! Kontakt oss for å melde inn prosjektet ditt.

Delta på arrangementer

Pådriv gjennomfører en rekke relevante arrangementer som er åpne for alle. Studentlaget har samlinger i forbindelse med workshoper i Pådriv.

Se arrangementskalender her.

Tidligere praksisstudenter

Bilde av praksisstudent

Malin (UiO)

Da jeg var praksisstudent hos SoCentral, jobbet jeg også litt med Pådrivprosjekter, og fikk sammen med Emma mulighet til å tenke på hvordan få med studenter, fordi studenter er en kjempeviktig ressurs som bør inkluderes mer i byutviklingsarbeidet. Sånn ble studentlaget til. Det var viktig for meg og Emma å formidle at det virkelig er sånn at studenter, uansett studieretning, har noe verdifult å bidra med. Det var også viktig for oss at det skulle være en så lav terskel som mulig å bidra inn i Pådriv sine prosjekter. Til slutt ville vi også tydeliggjøre hva studentene kan få ut av å engasjere seg i byutviklingsarbeidet, utover det å vite at man bidrar med noe meningsfullt. Det å være med i Pådriv Studentlag gir deg en kjempegod mulighet til å få erfaring med nye arbeidsformer og prosjektarbeid, og ikke minst muligheten til å bygge nettverk. Jeg gleder meg til å utvikle studentlaget videre sammen med medlemmene, og bidra til at flere studenter kan få erfaring fra arbeidslivet og mulighet til å bidra til bærekraftig byutvikling!

Bilde av praksisstudent

Carla (NMBU)

Jeg fikk gleden av å kombinere masterstudier ved NMBU med praksis i Pådriv, der jeg var praktikant våren 2021. I løpet av praksisperioden fikk jeg jobbe "hands-on" med urbant landbruk i Oslo gjennom prosjektet Ulvenhagen. Med en fast mentor i Pådriv har jeg opplevd en stor personlig og faglig utvikling, spesielt rundt tverrfaglig samarbeid og ledelse. Jeg lærte å se mitt eget fag i forhold til andre fag, næringer og sektorer, lærte mye om dynamikker mellom ulike aktører og ikke minst hvordan vi kunne koordinere et samarbeid mellom disse. Arbeidsmetoden i Pådriv har vært inspirerende og er noe jeg vil ta med videre inn i arbeidslivet, sammen med et verdifullt nettverk i mitt eget og andre fagfelt. Tiden min i Pådriv har vært både givende, utfordrende og gøy og jeg håper å kunne bidra til mer bærekraftig byutvikling i Oslo som "pådriver" fremover.

Bilde av praksisstudent

Emma (UiO)

Gjennom praksis i Pådriv har jeg fått praktisk erfaring fra hvordan man kan jobbe med ulike problemstillinger som kan være vanskelige å løse. Jeg har også fått et innblikk i hvordan man kan jobbe med bærekraft på en helt ny måte! Pådriv har mange ildsjeler og jeg har definitivt fått utvidet nettverket mitt gjennom å møte mange ulike pådrivere via ulike prosjekter. Å være praksisstudent i Pådriv er lærerikt, inspirerende, utfordrende og begivenhetsrikt. Aldri en kjedelig dag!