Tidligere samlinger i Pådriv Oslo

Hvorfor har vi samlinger i Pådriv Oslo? Vi arrangerer jevnlig samlinger i ulike format rundt muligheter/utfordringer som er ekstra viktige å samles rundt for å gjøre Oslo enda bedre. Det er ofte på samlingene vi klarer å gå fra ide til handling og gjennom det oppstår konkrete prosjekter.