Bli med på dugnaden!

Er du en engasjert Osloborger som har lyst til å påvirke, gjøre en forskjell, og ta en aktiv rolle i lokalsamfunnet ditt? For å finne gode løsninger, slår vi kreftene våre sammen i Pådriv Oslo.

1. Er du en Pådriver?

Er dette deg?

En engasjert Osloborger som ser at samfunnet har både muligheter og  utfordringer. Du har lyst til å påvirke, gjøre en forskjell, og ta en aktiv rolle i lokalsamfunnet ditt - men du vet kanskje ikke hvordan du skal få det til? 

Hver og en av oss kan ta en rolle når samfunnet utvikles, og mange av oss er derfor allerede en del av det ideelle initiativet Pådriv Oslo.  

For å finne gode løsninger, slår Pådrivere kreftene sammen. Enten det er snakk om å skape gode nabolag, bedre utleieboliger, mer gjenbruk av byggematerialer, flere grønne møteplasser, et livssynsåpent samfunn – eller noe annet som engasjerer.

Som Pådriver blir du del av et fellesskap der mennesker samarbeider på tvers av fag, kompetanse og bakgrunn – men med et felles ønske om å se muligheter, løse utfordringer, og få til mer handling. Du har ressurser og kompetanse som trengs når vi sammen utvikler samfunnet og byen vår.

Meld deg inn som Pådriver!

Er du student?

Vi vil ha deg med - les mer her!

Hva skjer når jeg har meldt meg som Pådriver?

Etter at du har meldt deg inn som Pådriver får du e-post av oss hvor vi hjelper deg å komme i gang og koble deg på relevante kanaler.

Det å være Pådriver ser ulikt ut for alle, men gjennom å delta aktivt i nettverket vil du både kunne bidra mer og samtidig få mer igjen. Vi arrangerer jevnlig handlingsbaserte samlinger der målet er å jobbe med konkrete problemstillinger sammen. Dette er en fin måte å koble seg på økosystemet i Pådriv Oslo på. Oversikt over kommende samlinger finner du i årshjulet. 

Vi håper også at du vil: 

 • Dele på Linkedin at du er Pådriver
 • Presentere deg på Slack: hvem du er og hva du vil jobbe med akkurat nå
 • Tipse en venn eller kollega du synes skal melde seg inn som Pådriver

Mer nysgjerrig på Pådriv Oslo? Her finner du mer informasjon om bakgrunnen til Pådriv Oslo og hva vi har gjort siden oppstarten.

2. Ønsker din virksomhet å være en aktiv samfunnsutvikler?

Pådriv Oslo styres av et likeverdig partnerskap bestående av et mangfold av virksomheter som ønsker å ta en aktiv samfunnsutviklerrolle.Hvis din virksomhet også har ambisjoner om å bidra aktivt i samfunnsutviklingen ønsker vi dere med som partner i Pådriv Oslo! Som partner får virksomheter mulighet til å koble seg på innovative prosjekter, tilgang til et unikt og bredt nettverk, og utvikle kompetanse i utøvelse av rollen som  samfunnsutvikler. Partnere bidrar også til at alle som bor og jobber i Oslo kan ta i bruk Pådriv Oslo som verktøy, uavhengig av hvor de bor og hva de driver med.

Meld interesse om partnerskap i Pådriv Oslo!

Hva partnerskap innebærer

 • Partnere stiller seg bak formålet til Pådriv Oslo
 • Partnere tar i bruk verktøyet i egen virksomhet
 • Partnere lar årsverk engasjere seg der det er verdifullt
 • Partnere deltar på to årlige partnersamlinger
 • Partnere er ambassadører for Pådriv Oslo
 • Partnere gir et årlig økonomisk bidrag, etter følgende modell
 • Færre enn 5 årsverk: kr. 10.000,-
 • 5-30 årsverk: kr. 30.000,-
 • Over 30 årsverk: kr. 60.000,-

Hva skjer når vi har meldt interesse?

Vi tar kontakt med deg for å bli litt bedre kjent med deres virksomhet, svarer på spørsmål dere måtte ha og forteller mer om mulige gevinster akkurat din virksomhet kan få ved å være med.

Vi har allerede bestemt oss - hvordan søker vi om å bli partner?

Fylle ut dette skjemaet som behandles på neste styremøte i Pådriv Oslo

3. Hvilke muligheter ser du i byen vår?

Er dette deg?

Prosjektene i Pådriv Oslo starter med at én person, som deg, - legger et tema på bordet, så flere kan inviteres med i arbeidet. Som Pådriver kan du derfor selv melde inn  muligheter og/eller utfordringersom du brenner for, og ønsker å jobbe videre med — sammen med flere.

Et ønske om en mer bærekraftig samfunnsutvikling er et premiss for alle som ønsker å bruke Pådriv Oslo som verktøy. Det kan romme et bredt spekter av tematikker og samfunnsutfordringer. Alt fra å bidra til mer gjenbruk av byggematerialer (og alle andre materialer) og bedre klimatilpasninger, til å skape gode, grønne nabolag eller inkluderende lokalsamfunn med rom for all livsynsutøvelse  – eller noe annet som engasjerer deg i å gjøre Oslo enda bedre.

Se eksempler på tidligere prosjekter her. 

Sjekkliste for å melde inn

 • Du ønsker selv å jobbe videre med muligheten/ufordringen sammen med andre
 • Du har tillit til Pådriv Oslo som en åpen aktør som jobber på vegne av samfunnet
 • Løsninger på tematikken du melder inn kan bidra til at Oslo når klima- og bærekraftsmål
 • Utfordringsbildet er komplekst:
 • Ansvaret for å gjøre noe er spredt
 • Utfordringen er ikke forutsigbar og henger sammen med andre utfordringer
 • Å gjøre noe overskrider kapasiteten til en enkelt aktør, eller en sektor alene
 • Det er (du tror det er) interesse og vilje fra flere personer/aktører som ønsker å være en del av løsningen 

Meld inn muligheter her!

Hva skjer etter innmelding?

Når Pådriv Oslo mottar en ny innmelding, tar vi kontakt og avtaler et avklaringsmøte. Hensikten med avklaringsmøtet er å få en enda bedre forståelse for tematikken og diskutere hva som kan være relevant neste steg. Det kan for eksempel være:

 • Delta som problemeier på neste Pådriversamling, og jobb med problemstilling sammen med tverrfaglig gruppe. Dette fordrer en tydelig problemstilling.
 • Å jobbe med ledelsen for å spisse problemstillingen, og hva som kan være relevante neste steg
 • Å kobles til relevante personer i Pådriv-nettverket, sparring etc)