Student og Pådriv

Som en felles plattform for innovasjon, utvikling, og samarbeid er verdien av Pådriv stor. Effektene av nye løsninger og prosjekter har positive innvirkninger for bedrifter, mennesker og miljø. 

Illustrasjon av mennesker som jobber sammen for å skape bedre steder

Hvordan bli med?

Du kan bli med ved å gå inn som partner eller pådriver i ett av de etablerte stedene, eller starte Pådriv et nytt sted. Som virksomhet kan du også melde inn prosjekter som kan få bistand fra Pådriv.

Partner

Pådriv er organisert som en forening, og eid av virksomhetene som til enhver tid ønsker å bidra med sin kunnskap, sine ressurser og sitt engasjement. Disse virksomhetene kalles Partnere, og alle typer virksomheter kan bli Partnere i Pådriv. Partnerne bidrar med ressurser til drift av Pådriv, og har lik innflytelse på organisasjonens strategi.

Hvorfor skal du bli partner?

 • Gjennom Pådriv samles kunnskap, erfaringer og ideer som ingen virksomheter besitter alene. Dette skaper igjen en unik gjennomslagskraft for nye løsninger og prosjekter.
 • Pådriv bringer ulike virksomheter sammen i et felles ønske om å finne nye, smarte og bærekraftige løsninger. Nettverket skaper nye kontakter, nye relasjoner, nye samarbeid og nye prosjekter.
 • Som partner er du med å sette agendaen for en helhetlig og bærekraftig byutvikling
 • I Pådriv kan virksomheten initiere egne prosjekter eller delta i andre innovative samarbeidsprosjekter.

Hva skjer når du blir Partner?

 • Du blir invitert inn i Pådriver-nettverket
 • Du inviteres til Pådriver-samlinger
 • Du får informasjon om prosjekter og oppgaver hvor du kan bidra, samt tilgang til andre Pådrivere


  Ønsker du å bli partner? Ta kontakt med Pådriv der du er Oslo, Stavanger eller Trondheim.

"Vårt behov for å teste og eksperimentere gjør Pådriv spennende for oss i Ruter. Tanken på å være del av en tverrfaglig gjeng av aktører som er sammen om å utvikle en dedikert del av Oslo er attraktivt."

- Claes Kanold, leder for mobilitetstjenester i Ruter

Pådriver

Som Pådriver blir du del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Bli med på å gjøre steder i Norge mer levende og bærekraftig!

Som Pådriver får du

 • Bidra til å skape en mer bærekraftig verden
 • Utvidet eget nettverk og anerkjennelse for å vise handlekraft
 • Muligheten til å engasjere deg i prosjekter, som viser hvordan det er mulig å møte behov hos mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig
 • Tilgang på ny kunnskap og kompetanse ved å samarbeide med folk som har annen faglig bakgrunn
 • Tilgang til møteplasser og et nettverk av handlekraftige, utålmodige og engasjerte mennesker, hvor det er kort vei fra idé til handling

Hva skjer når du blir Pådriver?

 • Du blir invitert inn i Pådriver-nettverket
 • Du inviteres til Pådriver-samlinger
 • Du får informasjon om prosjekter og oppgaver hvor du kan bidra, samt tilgang til andre Pådrivere  Du kan melde deg som Pådriver i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Prosjekt

Pådriv driver frem, koordinerer og bistår utvikling av idéer og prosjekter hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre.

Prosjekter som har ambisjoner om å sette en ny standard for bærekraft og som er interessert i å utvikle, teste og realisere sine prosjekter oppfordres derfor til å søke om hjelp fra Pådriv-nettverket.

Ved å melde inn ditt prosjekt kan det bli tatt opp som et Pådriv-prosjekt, og få tilgang på et unikt tverrfaglig nettverk av handlekraftige og engasjerte mennesker.

Hvordan går du frem?

Registrer ditt prosjekt hos ditt Pådriv-sted og fortell hva du håper Pådriv kan bidra med.

Innen kort tid får du tilbakemelding med innkalling til et avklaringsmøte. I etterkant av det vil Pådriv kunne si noe om og hvordan Pådriv kan bistå videre. Et eksempel er et rådgivingsmøte med personer i Pådriv-nettverket som er relevant for prosjektet deres.

Bistand prosjekter kan få

 • Innledende rådgivningsmøte med håndplukkede og relevante personer i nettverket
 • Koblinger med aktuelle samarbeidspartnere og andre relevante initiativ
 • Tips til finansieringsmuligheter
 • Tilgang til et nettverk med relevant kompetanse og arbeidskraft
 • Mulighet for å bli plukket ut som case i Pådriversamlinger