Hei student!

Vi trenger deg!

Bærekraftig byutvikling er sammensatt, ingen kjenner svarene alene. I Pådriv kommer vi sammen og skaper handling. Utfordringene vi står ovenfor krever nye løsninger og nye måter å tenke på. Da må vi ha morgendagens arbeidskraft med på laget, og du kan bidra.

Bli med

Hvorfor bli med?

Pådriv er for deg som er opptatt av økologisk og sosial bærekraft og som ønsker å jobbe for å finne løsninger på utfordringer knyttet til samfunns- og byutvikling.

Du vil få mulighet til å bli med på ulike prosjekter og få kunnskap om nye tematikker, få erfaring med tverrfaglige samarbeidsmetoder og mulighet til å bygge nettverk.

Du kan lese mer om Pådriv Oslo sine prosjekter her.

Illustrasjon av forskere som tester nye ting i en by

I en rapport fra Sintef pekes det på at arbeidslivet er i ferd med å endre seg, også for akademikere

I tillegg til teknologiforståelse er disse egenskaper avgjørende å ha i fremtidens arbeidsliv:

  • Evne til å jobbe tverrfaglig
  • Formidlingsevne
  • Sosial interaksjon og emosjonell intelligens
  • Kreativitet og sterk fagkompetanse
  • Kritisk refleksjonsevne

Som del av Pådriv får du erfaring med alle disse

Bli med!

Vil du ta del i Pådriv og finne ut hvordan du kan bidra? Ta kontakt med Emma og Malin i Pådriv sitt studentlag på student@paadriv.no

Hva kan du bidra med?

Samling av studenter på tvers av institusjon, fag og utdanningsløp under temaet bærekraftig byutvikling er viktig. Du har ressurser og kompetanse som trengs når vi skal forme fremtidens byer. 

Image illustration "makers and shakers" of a creative collaboration.

Bli med i studentlaget

Som medlem i studentlaget vårt blir du Pådriver på lik linje med de andre pådriverne hos oss, og studentlaget formidler og kobler dere til prosjekter i Pådriv.

Her har du mulighet til å bli koblet til konkrete prosjekter i Pådriv, jobbe med aktuelle tematikker, få innblikk i arbeidslivet og bygge nettverk.

Praksis

Vi vil gjerne ha praksisstudenter! Dersom du tar en bachelor- eller mastergrad med integrert praksis og er nysgjerrig på oss, ta gjerne kontakt!

Vi ønsker studenter fra flere ulike studieretninger.

Skrive oppgave

Tror du at bachelor- eller masteroppgaven din kan være relevant for Pådriv?

Dersom vi har mulighet vil vi gjerne hjelpe deg! Kontakt oss for å melde inn prosjektet ditt.

Delta på arrangementer

Pådriv gjennomfører en rekke relevante arrangementer som er åpne for alle. Studentlaget har samlinger i forbindelse med workshoper i Pådriv.

Se arrangementskalender her.

Tidligere praksisstudenter

Bilde av praksisstudent

Carla (NMBU)

Gjennom praksis i Pådriv har jeg fått praktisk erfaring fra hvordan man kan jobbe med ulike problemstillinger som kan være vanskelige å løse. Jeg har også fått et innblikk i hvordan man kan jobbe med bærekraft på en helt ny måte! Pådriv har mange ildsjeler og jeg har definitivt fått utvidet nettverket mitt gjennom å møte mange ulike pådrivere via ulike prosjekter. Å være praksisstudent i Pådriv er lærerikt, inspirerende, utfordrende og begivenhetsrikt. Aldri en kjedelig dag!

Bilde av praksisstudent

Emma (UiO)

Gjennom praksis i Pådriv har jeg fått praktisk erfaring fra hvordan man kan jobbe med ulike problemstillinger som kan være vanskelige å løse. Jeg har også fått et innblikk i hvordan man kan jobbe med bærekraft på en helt ny måte! Pådriv har mange ildsjeler og jeg har definitivt fått utvidet nettverket mitt gjennom å møte mange ulike pådrivere via ulike prosjekter. Å være praksisstudent i Pådriv er lærerikt, inspirerende, utfordrende og begivenhetsrikt. Aldri en kjedelig dag!

Hva er Pådriv?

Pådriv er en arena der både små og store aktører er med på likefot. Sammen danner vi et partnerskap der vi definerer problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjekter og deler læring. Pådriv sitt åpne og likeverdige partnerskap gjør oss i bedre stand til å se og jobbe helhetlig, et sentralt virkemiddel for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.

Foreningen Pådriv Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Les mer om Pådriv Oslo her.