Pilot Massehub

FOTO 
Illustrasjon: Elisabeth Skjelten

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne

Prosjektets overordnede målsetting har vært å utvikle et konsept for en massehub i Hovinbyen som gjør at mellomlagring og bearbeiding av masser kan skje på en måte som ivaretar naboenes livskvalitet, reduserer klimabelastningen (CO2), og øker ressursutnyttelsen ved å øke gjenbruket av masser i Hovinbyen.

Prosjektet har 1) gjennomført en innledende analyse av massebalansen i Hovinbyen, 2) laget et forslag til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell for en massehub i Hovinbyen, 3) designet en prosess for involvering av innbyggere som vil merke konsekvensene av en massehub i Hovinbyen, og 4) utarbeidet et beslutningsgrunnlag for etablering og drift av en massehub-pilot i Hovinbyen.

Prosjektet varte fra desember 2020 til juni 2021 og har vært et samarbeid mellom en rekke aktører. I prosjektgruppen deltok Pådriv, Klimaetaten, Ecoloop, NGI, Snøhetta, Skanska og Franzefoss. Pådriv har vært prosjektleder og aktiv deltaker i utførelse av prosjektaktiviteter.

Finansiering: Tilskudd fra Oslo kommune (SmartOslo), supplert med egeninnsats fra samarbeidspartnerne

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo