Pilot Massedata

FOTO 

Pådriv fokusområde: Byens tåleevne

Kort om prosjektet

Prosjektets hovedmål er å lage et grunnlag for, utvikle, teste og evaluere en prototype på en digital plattform som tilrettelegger for sirkulær håndtering av overskuddsmasser og massetransport i byutviklingsprosjekter i Hovinbyen. Resultatene fra prosjektet skal brukes som kunnskaps- grunnlag til en etterfølgende vurdering av utvikling av en fullverdig digital plattform for sirkulær håndtering av overskuddsmasser og massetransport.

Prosjektet skal:

1) kartlegge og analysere tilgjengelig data

2) utarbeide målbilde for massedata-plattformen, inkl. eierskap, ansvar og forvaltning, og kartlegge behov og problem- stillinger for suksess

3) designe og bygge en prototype

4) pilotere prototypen, og 5) vurdere nøkkelfunn, skissere en fremtidig massedataplattform og planlegge neste steg.

Status: Prosjektet er i full gang, og skal snart starte opp aktivitet nr.4

Varighet
: August  2021 - april 2022

Finansiering: Tilskudd fra Oslo kommune (SmartOslo), supplert med egeninnsats fra samarbeidspartnerne
Partnere:  Pådriv, PBE, Ecoloop, NGI, Noaya, Oslobygg, Skanska, Alf Johansen AS og Tom Wilhelmsen AS.

Prosjektleder: Håkon Iversen Kontakt hakon@oslo.paadriv.no for mer info

Pådrivs rolle: Prosjektleder og aktiv deltaker i utførelse av prosjektaktiviteter

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo