C. Ung på Løren

Fokusområde Pådriv: sosial infrastruktur

Kort om prosjektet

Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel? Forprosjektet i 2021 er ferdigstilt og hovedprosjekt igangsatt. Her kan dere lese mer om UngpåLøren og det arbeidet som er gjort så langt.

Status

Hovedprosjektet er i gang og prosjektleder er på plass i 100 % stilling fra august 2022. Diakon i Sinsen menighet bruker deler av sin stilling i Ung på Løren.

Finansiering
1,5 millioner, finansiert av Sparebankstiftelsen, Anthonstiftelsen, Løren velforening og Den norske kirke.

Partnere
Sparebankstiftelsen, Løren velforening, Bydel Bjerke og Grunerløkka, Forandringshuset, Klimaantropologen, Kompass & co, Folkelig AS, Økern Portal, USBL, OBOS (Nordr + Eiendomsspar), Frydenberg skole, Den norske kirke, Sofienberg diakonale stiftelse,

Pådriv Oslos rolle: Igangsetter, prosjekteier, finansiering og partnerskap.


Prosjektet er nå avsluttet og Pådriv Oslo jobber videre med problemstillingen og behovet for møteplasser på andre måter. Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt med sandra@oslo.paadriv.no

Foto: KFUK/KFUM Forandringshuset

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo