Løren - en drømmebydel for unge

FOTO 

Fokusområde Pådriv: sosial infrastruktur

Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel? Forprosjekt 2021 skal bidra til å finne ut av det samtidig som vi tester aktiviteter som kan bli varige og ha reell effekt. Vi skal ansette ungdom i deltidsjobber for at de selv kan være med å hente inn kunnskap og innsikt om sine egne behov og muligheter. Forprosjektet bygger videre på innsikt som allerede er gjort i området fra flere aktører. 

Dette blir et samarbeidsprosjekt hvor flere aktører og eiendomsutviklere med interesse rundt Løren bidrar. Vi har flere partnere som er med fordi de ønsker å dra læring fra 1. å være med i et samarbeidsprosjekt av denne skalaen og 2. å jobbe konkret med en felles tematikk og samfunnsutfordring som ingen av oss kan løse alene. 

Prosjektteamet består av Forandringshuset (prosjektledelse), Kompass & co, Folkelig AS, Klimaantropologen, Sinsen menighet og Julian Hallen Eriksen. Vi har en ressursgruppe bestående av flere utviklere, naboer og andre - bl.a bydel Grunerløkka og Bjerke, Løren velforening og OsloMet. 

Foreløpige medfinansiører til forprosjektet:

OBOS nye hjem, Økernveien 115 Utvikling (OBOS og Eiendomspar), Løren velforening, Kirken i Hovinbyen, Stiftelsen 

Foto: KFUK/KFUM Forandringshuset

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo