Løren - en drømmebydel for unge

FOTO 

Fokusområde Pådriv: sosial infrastruktur

Kort om prosjektet

Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel? Det har et ungdomscrew med 10 ungdom sammen med en bredt sammensatt prosjektgruppe jobbet med. Her kan dere lese mer om hva de kom frem til UngpåLøren og det arbeidet som er gjort så langt.

Status

Hovedprosjektet er i gang og minimumsfinansiering sikret gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Ungdomscrewet kommer til å fortsette å være ansatt i prosjektet, vi er nå på jakt etter lokaler som kan brukes som en base for ungdomsaktivitet på Løren og vi tar sikte på å lyse ut en fulltidsstilling som Fellesskaper på Løren ila 2022. 

Finansiering
1,2 millioner, finansiert av Sparebankstiftelsen

Partnere
Sparebankstiftelsen, Løren velforening, Bydel Bjerke og Grunerløkka, Forandringshuset, Klimaantropologen, Kompass & co, Folkelig AS, Økern Portal, USBL, OBOS (Nordr + Eiendomsspar), Frydenberg skole, Den norske kirke, Sofienberg diakonale stiftelse,

Pådriv Oslos rolle: Igangsetter, prosjekteier, finansiering og partnerskap. Prosjektleder: Ingrid Elise Sigmundstad, Forandringshuset

Hvordan bli med:

Vil du ha informasjon om hva som skjer videre? Sjekk ungpaaloren.no, og meld deg på epostlisten her!

Kontaktperson: Sandra Skretting

Foto: KFUK/KFUM Forandringshuset

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo