Steder under oppstart

Under finner du oversikt over steder som er i prosess for å starte et lokalt Pådriv-initiativ i Norge. Henvend deg til de lokale kontaktpersonene hvis du er interessert i å bidra, eller se hvordan du kan starte et initiativ hos deg.

Tønsberg

Tønsberg

Pådriv Tønsberg og Færder hadde første sonderingsmøte i slutten av september 2021 og består nå av en engasjert gjeng på 25-30 personer. De har etablert en tverrfaglig og kompetent arbeidsgruppe på 9 personer. Gruppen dekker fagfelt som markedsføring/kommunikasjon, ledelse, bærekraft, sosialantropologi, dyrking/mat, entreprenørskap, samt veldig god lokalkunnskap og et stort nettverk. De har også knyttet til seg relevante personer på Universitetet i Sørøst-Norge, kommunen og andre som ønsker å delta på et litt mer overordnet nivå. Pådriv Tønsberg planlegger 3-4 samlinger frem mot oktober med mål om å stifte forening i etterkant av disse.

Kontaktperson
Veslemøy Klavenes-Berge
Arendal

Arendal

Pådriv Arendal har startet med Krøgenes og «Bryggebyen Vindholmen». Deler av dette området er nylig regulert fra industri til boligområde. Det er et sterkt ønske fra kommunen at innbyggerne selv skal være tett på utviklingen og at det skal være en plass der bærekraft bygges i praksis. Med lokale Pådrivere klarer vi sammen å styrke både den økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraften i området. Senere vil vi spre Pådriv til flere områder i byen og legge til rette for mer samarbeid og en bærekraftig byutvikling.

Kontaktperson
Erik Bøylestad Nilsen