Steder under oppstart

Under finner du oversikt over steder som er i prosess for å starte et lokalt Pådriv-initiativ i Norge. Henvend deg til de lokale kontaktpersonene hvis du er interessert i å bidra, eller se hvordan du kan starte et initiativ hos deg.

Tønsberg

Tønsberg

Pådriv Tønsberg vil Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontaktperson
Navn Navnesen
Arendal

Arendal

Pådriv Arendal har startet med Krøgenes og «Bryggebyen Vindholmen». Deler av dette området er nylig regulert fra industri til boligområde. Det er et sterkt ønske fra kommunen at innbyggerne selv skal være tett på utviklingen og at det skal være en plass der bærekraft bygges i praksis. Med lokale Pådrivere klarer vi sammen å styrke både den økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraften i området. Senere vil vi spre Pådriv til flere områder i byen og legge til rette for mer samarbeid og en bærekraftig byutvikling.

Kontaktperson
Erik Bøylestad Nilsen