Elgeseter

Elgeseterområdet er byens tyngdepunkt for kunnskap, forskning og innovasjon. Her finner vi allerede tungvektere som NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital. 10-15 000 flere studenter og ansatte skal i løpet av de kommende 10 årene finne sitt daglige virke i bydelen. Mange aktører har fått opp øynene for bydelen og har spennende planer i området. Frem mot 2029 skal NTNUs fagmiljøer samles til et bynært campus, og det er ikke uten grunn at valget falt på Elgeseter. Elgesetergates nye utforming vil stå som en fysisk manifestasjon av hamskiftet bydelen gjennomgår. Elgeseter blir et naturlig sentrum for forskning og innovasjon.

No items found.

Områder i Pådriv

Trondheim