Pådriv søker forskningsleder til FoU-prosjektet SPAREOm FoU-prosjektet SPARE

Publisert
07
/
09
/
21

Pådriv søker samarbeidspartner som forskningsleder til FoU-prosjektet SPAREOm FoU-prosjektet SPARE

SPARE står for SPAce for REsilience - how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience? NIVA har ledet arbeidet med en søknad til Forskningsrådet om støtte til prosjektet SPARE, og mottok 23.06.2021 beskjed om at prosjektet vil få støtte.


Vi ser nå etter en samarbeidspartner som vil inneha rollen som Pådrivs forskningsleder i prosjektet.


Formålet med SPARE “is to provide knowledge, evidence-based management approaches and tools to better integrate climate change adaptation (with a focus on stormwater management), biodiversity support and recreation in urban land-use management by using BGI to enable SPARE-management and facilitate the transition to blue-green cities”. 


Prosjektet kan betraktes som en videreutvikling av FoU-prosjektet New Water Ways, som avsluttes i Q32021 og som NIVA leder og Pådriv er partner i. Prosjektet består av følgende samarbeidspartnere: NIVA (ansvarlig), Pådriv, NMBU, UCPH (Universitetet i København), NINA, Oslo kommune v/ BYM og PBE, Asker kommune, Bærum kommune, Lørenskog kommune, HRTB arkitekter og Volue Environment (teknologileverandør).


Pådriv har ansvar for følgende:

 • Lede arbeidspakke WP5: Cross-sectoral polycentric collaborative SPARE-management – the “Rainproof!” experiment
  The objective of WP 5 is to research, explore, develop and pilot open, novel polycentric collaborative processes and organizational models that mobilize and empower a wide range of stakeholders to collaboratively advance SPARE-management integrated in urban land-use planning, with a main emphasis on built-up areas. WP 5 will be tailored for the city of Oslo, but the methodology developed and applied as well as the findings and results obtained will be made relevant and accessible for other cities, as both a guidance and an inspiration for their own SPARE-strategies.
  Se denne utdypende beskrivelsen for mer informasjon.

 • Bidragsyter til arbeidspakke WP4: Increasing citizen engagement
  The objective of WP 4 is to develop and test incentive programs (financial and non-financial) in order to engage citizens to implement BGI on their private property or to contribute to the implementation or maintenance of BGI on public spaces. This will help enable urban land-use management beyond the limited available public space as well as increase citizens' awareness for BGI.

 • Bidragsyter til arbeidspakke WP 1: Establish common frames of reference
  In WP 1 we aim to better understand the policy conflicts challenging the implementation of SPAREmanagement, understand historic urban land-use developments and detect future trends. We will pave the way for stronger political anchorage and multi-actor exchange of management practice, experience and knowledge.


Pådrivs arbeid i SPARE vil ledes av SoCentral. Vi søker nå etter en samarbeidspartner som vil inneha rollen som Pådrivs forskningsleder i prosjektet.


Arbeidsoppgaver

 • Lede Pådrivs publiseringsrettede forskningsaktiviteter
 • Bidra operativt i utviklingen av Pådrivs leveranser der det er relevant 
 • Samarbeide tett med øvrig prosjektledelse i Pådriv og med SPARE-konsortiet for øvrig for å bidra til at hele prosjektet leverer fremragende forskningsmessige resultater i tråd med prosjektets ambisjoner, mål og scope.  

Omfang og innhold detaljeres ut i samarbeid før oppdragsavtale inngås.

Hvem ser vi etter?

Du

 • er Pådriver eller partner i Pådriv, og er ansatt i / tilknyttet et selskap som kan faktureres
 • har solid erfaring fra forskningsrettet arbeid og publisering av forskningsresultater
 • har god kunnskap og engasjement om problemstillinger knyttet til klimatilpasning, overvannshåndtering, biologisk mangfold og byutvikling 
 • har erfaring med aktør- og innbyggerinvolvering i klima-, miljø- og naturrelaterte innsatser
 • har god erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid
 • er selvgående og trives samtidig med å jobbe i team
 • har erfaring med pilotering og eksperimentering som metode


Omfang: 

Samlet budsjett for Pådrivs andel av prosjektet er NOK 2.074.000, finansiert av Forskningsrådet. Timepris lagt til grunn for prosjektet er NOK 925.

Forskningslederens andel av Pådrivs budsjett antas å ligge på mellom 25 og 40%, men dette avklares nærmere ved oppstart av prosjektet. 

Periode: Oktober 2021 - juni 2025.

Hvordan søke?

Send en kort søknad (1 side) og CV til prosjektleder Håkon Iversen, hakon@oslo.paadriv.no. Søknadsfrist: 17. september 2021

Har du spørsmål om prosjektet kan du også kontakte Håkon Iversen. 

Styreleder og nettverksledelsen i Pådriv avgjør hvem som får tilslag på denne utlysningen. Hvis de som har avtale om nettverksledelse leverer tilbud skal beslutningen tas av styret i Pådriv.

Foto: Økern Portal, Sandra S. Skretting
Nytt fra Pådriv

Oslo