Oppstart i 2020

Publisert
21
/
06
/
21

Pådriv Arendal starter opp

Pådriv skal være møteplassen for prosjekter der innbyggere, næringsdrivere, eiendomsutviklere, lag og organisasjoner sammen kan jobbe for en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan man utforske denne tilnærmingen og se hvordan dette vil gi økt mobilisering og bedre kvalitets- og klimafokus i areal‐ og transportplanleggingen, utover det en kan forvente av ordinær arealplanlegging.

Arbeidet koordineres foreløpig fra Arendal kommune, men det er ønskelig å se på hvordan flere aktører kan bli aktive bidragsytere inn i dette på sikt.

I 2019/2020 ble det gjennomført flere aktiviteter rundt området Krøgenes/Vindholmen, men dette stoppet dessverre litt opp da korona hindret felles samlinger.

I 2021 ønsker vi å gjenetablere møteplasser, samle samarbeidspartnere og klargjøre for flere Pådriv-områder i Arendal.

Nytt fra Pådriv

Arendal