Pådriv-metoden

Pådriv-metoden er nå utviklet som del av 17.17 Framework.

Bærekraftig utvikling er komplekst, ingen kjenner svarene alene. Pådriv er en arena der både små og store aktører er med på likefot. Sammen danner vi et partnerskap der vi definerer problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjektet og deler læring.

Pådriv sine prinsipper om åpenhet og likeverd gjør oss bedre i stand til å se og jobbe helhetlig - et sentralt virkemiddel for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.


Les om 17.17 Framework her
Illustrasjon av forskere som tester nye ting i en by

Åpen og aktiv

Pådriv-metoden og 17.17 Framework kan benyttes og videreutvikles fritt, betinget at også nye versjoner deles fritt i henhold til Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Om metoden

Pådriv ble etablert for å gi alle mulighet til å være med og påvirke helt konkret hvordan byen sin utvikles. Det eksisterte ikke en åpen og likeverdig arena der virksomheter og enkeltmennesker, på tvers av ulike fagområder, kunne utvikle bærekraftige løsninger sammen.

Klima- og miljøutfordringene er store og komplekse i seg selv, men de belyser også et annet alvorlig problem: At vi mennesker synes det er så vanskelig å gjøre noe med dem. Sitter vi alene på hver vår tue, reduseres mulighetene til å finne de nødvendige løsningene. For å lykkes må vi samle kunnskap og gjennomføringskraft i et inkluderende fellesskap.

Pådriv skaper rom for nye typer samarbeid, der løsninger ikke begrenses av fastlåste strukturer. Ved å slippe tanker og ideer fri kan vi utfordre vedtatte sannheter.

Organisering

Alle nye Pådriv bygges opp lokalt, men tar i bruk felles rammeverk, prosesser og maler. Under er eksempel på hvordan Pådriv Oslo er organisert.

Pådrivere
Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver og bidra med sin kompetanse inn i nettverket. Pådrivere er personer som øker kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger. Et nettverk av Pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer evner å se muligheter der andre tenderer å se problemer

Partnere
Pådriv organiseres som en forening, hvor partnerne er nettverkseiere. Alle partnere ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål. 

Styret
Styret velges av partnerne og har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår målene i strategien.

Ledelsen
Ledelsen har ansvar for den daglige driften og utviklingen av Pådriv Oslo. Lederen er underlagt foreningens styre og rapporterer til den.