Verksted for leieboere - pilotprosjekt Boligmerket

20/4/2023 17:00

Leier du bolig? Har du lyst til å være med og bidra til at leiemarkedet blir bedre? 

Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom  og Pådriv Oslo har gått sammen for å pilotere en merkeordning for leieboliger. Ambisjonen til pilotprosjektet er å gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere. Formålet er å bidra til å strukturere leiemarkedet for leieboliger på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold, gjennom sertifisering av utleier og merking av boliger.

Prosjektet har fått tilskudd fra Husbanken og Oslo kommune.

Dato: 20. april

Tid:    Kl. 1700–1900   

Sted: Fysisk samling, Gamle Munch (Tøyengata 53) 

Hva inviteres du til: 

Den første fasen i piloteringen har vært å fastsette kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger. Som deltaker på verkstedet 20. april inviteres du til å gi innspill på vårt forslag til kriterier for merkeordningen, og hva som anses som viktig for å få til et godt leieboerforhold. 

Målgruppe: Leieboere 

Påmelding:  Fyll ut dette skjemaet for å registrere at du kommer 


Program 

Kl. 1700 Middag og registrering

Kl. 1730 Presentasjon av pilotprosjekt Boligmerket med forslag til kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger

Kl. 1800  Samtale i grupper og plenum 

Kl. 1845   Oppsummering og veien videre   

 

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes,  mathilde@oslo.paadriv.no eller Ole Pedersen på ole@nedenfra.org 

Ønsker du å forstå mer av dette prosjektet? Les oppsummeringen fra forprosjektet her

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Send e-post til ole@nedenfra.org

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo